om Sungard As

Hur vi hjälper er

Affärer som aldrig stannar

Hur vi arbetar med er

Här på Sungard Availability Services skapar, bygger och driver vi produktions- och återställningsmiljöer som är mer redundanta och tillgängliga än andra - och som ger era affärer den totalflexibilitet som ni behöver för att konkurrera kostnadseffektivt på marknaden.

För att hjälpa er att nå era affärsmål arbetar vi nära er för att utforska era unika affärsbehov och skapa en prioriterad strategi i linje med era behov. Sedan designar vi en optimerad lösning med hög tillgänglighet, som innefattar fysisk och virtuell infrastruktur samt den återställningsmiljö som bäst möter era affärsbehov. När vi sedan bygger er lösning hjälper vi er att hantera både förändring och transformation. Och slutligen, när er optimerade miljö är redo för drift erbjuder vi erfaren personal samt verktyg som ger er transparens och total kontroll.

Och resultatet? Era medarbetare, era processer och teknologi arbetar tillsammans i en perfekt konsert, som skapar kraftfull affärskritisk IT som stödjer medarbetare, kunder och aktieägare hela vägen.

KONTAKTA OSS                  LÄS MER

Ta kontroll över er komplexa IT-miljö

IT inom ett företag är komplext. Att hantera spretande hårdvara, mjukvara, tjänster och applikationer simultant utgör en stor utmaning för de flesta företag, och är ännu svårare i en ständigt föränderlig miljö.

Sungard Availability Services kan hjälpa er att strömlinjeforma och stärka er IT-miljö så att ni når affärsresultat snabbare och mer effektivt. Som er långsiktiga teknologipartner arbetar vi tillsammans för att skapa kommersiellt och operationellt gångbara strategier som är designade för era unika behov, och som allokerar rätt resurser för att ta er dit ni vill på det mest effektiva sättet.

Kontakta oss

Vi skapar resiliens i er produktionoch återhämtning

Oavsett vilka IT-system som ni använder, så är det grundläggande att de är säkra och tillgängliga. Det gäller inte minst de som används för kritiska arbetsuppgifter och information. Framgång där handlar om att skapa lösningar med rätt redundans, både för produktion och återställning.

Med vår omfattande globala erfarenhet av skapa branschledande lösningar för Disaster Recovery är era system och er data säker med oss. Vi skapar förståelse för er affärsverksamhet och konstruerar sedan produktions- och återställningslösningar som möter alla era kravställningar.

Kontakta oss

Anpassa och leverera för möjligheter och krav

IT måste vara det som möjliggör innovation och tillväxt – och leverera resultat direkt för att möta de krav och behov som era affärer har.

På Sungard Availability Services arbetar vi med de system som ni använder idag och skräddarsyr lösningar som möter era unika utmaningar med rätt mix av anpassningar ​och effektivitet. Tillsammans med er designar och implementerar vi ​lösningar som möter era behov utifrån budget, tidskrav och andra omständigheter

Oavsett vilka utmaningar ni har, så har vi arbetat med andra som har befunnit sig i liknande situationer. Vi är redo att använda allt vad vi har lärt oss samt vår expertis för att hjälpa och stötta er.

KONTAKTA OSS