Press och Nyheter

Sungard AS bygger ut IT-infrastrukturen i Stockholm

Företag söker geografisk riskspridning för att säkra upptid och IT-tillgänglighet 

I värld som arbetar i internets hastighet är inte avbrott ett alternativ. Därför efterfrågar allt fler företag en IT-infrastruktur som möjliggör riskspridning och geografiskt åtskild IT-drift för upptid i alla situationer. Sungard Availability Services bygger nu ut sitt datacenter Nord i Sollentuna som är sammankopplat med företagets datorhall i Sätra i södra Stockholm. Med driften fördelad i båda tvillinghallarna garanteras företagen 100 procent avbrottsfri kyla och ström samt en grön miljöprofil rakt igenom. 

Utbyggnaden av etapp två i DC Nord i Sollentuna är klar i mitten av september 2014. 

– Med våra certifierade och sammankopplade tvillinghallar för IT-produktion, inklusive vårt Recovery Center i Stockholm City, erbjuder vi en svårslagen infrastruktur för företag som vill säkra upptid och IT-tillgänglighet. Kopplat till våra tjänster inom IT-drift och Managed Recovery har kunderna helhetslösningar för både drift och återställning i en förstklassig IT-infrastruktur, säger Håkan Björklund, vd på Sungard Availability Services i Sverige. 

Sungard AS hjälper kunderna att effektivt prioritera och fördela servrar och system mellan hallarna för maximal tillgänglighet. Företagen väljer sedan service- och övervakningsnivå utifrån ett tydligt menysystem i en komplett IT-infrastruktur inklusive drift av operativsystem, där företagen kan lägga sina applikationer. 

Utöver att tvåhallslösningen i sig markant ökar IT-tillgängligheten har båda datorhallarna n+1 redundans för alla system. 

– Till det kommer elförsörjning enbart från vindkraft och att de är konstruerade för att ha minimal miljöpåverkan. Datorhallen i Sätra har blivit utsedd till Årets Gröna Datorhall och datorhallen i Sollentuna har en ännu grönare profil, säger Håkan Björklund. 

Det tredje benet i Sungard AS infrastrukturlösning är företagets Recovery Center på Gärdet i Stockholm. Där erbjuds en mängd tjänster för kontinuitetshantering, till exempel Managed Recovery Program som tar hand om hela kundens återställningsprocess - från Disaster Recovery-plan till tester, change management och hantering vid skarpt läge. Där kan företagen också abonnera på reservarbetsplatser som ersätter deras ordinarie arbetsplatser om dessa sätts ur spel. För mer information, kontakta: 

Håkan Björklund,
 vd Sungard Availability Services, Sverige 
Mobil: 0705-59 07 86 
E-post: hakan.bjorklund@sungard.com