PRESS OCH NYHETER

Cloud hangover kostar hundratals miljoner för svenska företag visar ny undersökning

En ny undersökning från Sungard Availability Services visar på oönskade efterverkningar i företagens molnsatsningar, som oplanerade kostnader, integrationsutmaningar och ökad IT-komplexitet. Svenska företag har dock en lindrigare huvudvärk jämfört med brittiska och franska företag.

Sungard Availability Services® (Sungard AS), som levererar informationstillgänglighet genom IT-drift, moln- och återställningstjänster, publicerar idag en ny undersökning som visar att svenska företag spenderar miljontals kronor i dolda kostnader och barnsjukdomar kopplade till sina datamolnprojekt. Undersökningen innefattar 400 seniora IT-beslutsfattare, varav 50 i Sverige från företag med fler än 500 anställda.

Molnet är ansett som ett mer flexibelt och enklare sätt att driva IT-satsningar och har öppnat dörren för en ny era inom IT. Samtidigt visar undersökningen att organisationerna möter en rad nya utmaningar när de ska driva sina molnlösningar.

Oväntade kostnader i molnet
62 procent av de svenska företagen i studien säger att de har stött på oväntade kostnader i sina molnprojekt. Inte bara lägger de svenska företagen i snitt 2,3 miljoner kronor per år för att molntjänsterna ska fungera effektivt, de har också under de senaste fem åren lagt ut i snitt 2,9 miljoner kronor på oplanerade och oväntade kostnader som till exempel uppgraderingar (45 procent), integration av olika molnmiljöer (42 procent) och övergripande systemintegration (29 procent).

Oroande är att över en tredjedel (35 procent) av de tillfrågade svenska företagen har haft oplanerade kostnader kopplade till den externa leveransen av molnmjukvara, som patchningar och återställning.

Lärdomar från early adopters
Intressant är att de irländska och svenska företagen i snitt rapporterade lägst oplanerade utgifter för sina molnsatsningar (1,9 miljoner kr samt 2,9 miljoner kr) vilket kan jämföras med England (3,4 miljoner kr) och franska företag (5,5 miljoner kr) under de senaste fem åren.

– Det här gapet mellan länderna kan peka på regionala skillnader i marknadsadaption där engelska och franska företag har gjort molninvesteringar i ett tidigt skede, medan företag i Irland och Sverige har haft ett mer sansat tillvägagångssätt och gått in i ett senare läge när viktiga lärdomar har dragits och delats inom industrin, säger Keith Tilley, Executive Vice President och globalt ansvarig för kunder och försäljning på Sungard Availability Services.

Ökad komplexitet och nya utmaningar
I motsats till att reducera IT-komplexiteten upplever 28 procent av de svenska beslutsfattarna i undersökningen att molnet i själva verket ökat komplexiteten i deras IT-infrastruktur. 64 procent säger att molnsatsningarna inneburit en rad nya IT-utmaningar, där interoperabiliteten mellan företagens befintliga IT-miljö och molnmiljöerna har varit en av de största utmaningarna (32 procent).

– När molnet introducerades som begrepp var det en medicin för alla typer av IT-huvudvärk. Nu har marknaden mognat och det är tydligt att vissa organisationer har fått något som skulle kunna kallas en ”Cloud hangover”, säger Keith Tilley. I hypen kring molnet var det flera företag som adapterade den nya tekniken för snabbt utan att koppla till sina övergripande affärsmål, och missade viktiga aspekter som interoperabilitet, tillgänglighet och operativa kostnader kopplade till molnet. Även om företagen definitivt kan vinna enorma fördelar med molnlösningar i form av ökad flexibilitet och minskade kostnader, måste införandet av lösningarna ske utifrån varje företags förutsättningar och behov. Den här studien visar att företagen inte behöver entusiasmen och jargongen bland molnevangelister, utan praktiska råd för att bygga en pålitlig, robust och tillgänglig infrastruktur. I korthet, en molnterapueft helt enkelt.

För att ladda ner hela rapporten - http://www.sungardas.co.uk/Case-Studies-and-Resources/White-Papers/Pages/White-Paper-Cloud-Hangover.aspx

För mer information, kontakta:
Håkan Björklund, vd SunGard Availability Services, Sverige
Mobil: 0705-59 07 86
E-post: hakan.bjorklund@sungard.com

Om undersökningen
Intervjuer utfördes under februari 2015 av Vanson Bourne på uppdrag av Sungard Availability Services. 400 intervjuer gjordes sammanlagt: 150 vardera i Frankrike och England samt 50 i Sverige respektive 50 i Irland. Undersökningen utfördes bland seniora IT-beslutsfattare i företag med fler än 500 anställda i England, Frankrike och Sverige samt 250 anställda i Irland. Deltagarna kom från flera olika sektorer inklusive finansiella tjänster och retail.