PRESS OCH NYHETER

Sungard Availability Services en av Sveriges bästa arbetsplatser även i år

Stockholm 20 mars 2015
Sungard Availability Services i Sverige rankas också i år som en av Sveriges 15 bästa arbetsplatser i sin storlekskategori. Undersökningen utförs av Great Place To Work bland svenska företag och Sungard AS avancerar till plats 8 på årets lista.

Sungard Availability Services erbjuder drift-, datacenter- och återställningstjänster i Stockholm där företaget har tre moderna, miljövänliga och certifierade datorhallar. Globalt har företaget verksamheter på över 80 platser i världen och anläggningar som motsvarar en yta av 450 000 kvm.

– Vi är mycket stolta över att vara med på listan i år igen och dessutom avancera på den. Vi arbetar aktivt för att skapa ett arbetsklimat som präglas av kunskap, respekt och engagemang där ständig kompetensutveckling och kunden i fokus är några av nycklarna till framgång. Vi är glada över att arbetet ger resultat, men också ödmjuka inför att en god arbetsmiljö byggs och underhålls i ett långsiktigt perspektiv, säger Håkan Björklund, vd för Sungard Availability Services i Sverige.

Ett växande fenomen i årets ranking är enligt Great Place to Work fokus på att möjliggöra individuellt ansvarstagande och ansvar. Ytterligare delegering med större mandat skapar en platt organisation med tydlig ansvarskänsla.

Av stor vikt i just denna ranking är att man på företagsnivå kan mäta i vilken utsträckning medarbetarna uppfattar och är medvetna om företagets kulturella erbjudande. Great Place to Works metod mäter också i vilken utsträckning medarbetarna uppfattar vart företaget är på väg, vad som förväntas av dem, och på vilket sätt de kan bidra till företagets framgång.

För mer information, kontakta:
Håkan Björklund, vd SunGard Availability Services, Sverige
Mobil: 0705-59 07 86
E-post: hakan.bjorklund@sungard.com

Om undersökningen Sveriges Bästa Arbetsplatser 
Utmärkelsen Sveriges Bästa Arbetsplatser är indelad i tre kategorier; små-, medel- och stora organisationer. Great Place to Work Institute grundades i USA 1983 och priset för de bästa arbetsplatserna har delats ut i Europa i tolv år. Listorna över Sveriges Bästa Arbetsplatser baseras bland annat på en undersökning bland företagens medarbetare som får fylla i svar på 59 påståenden om sin arbetsplats