PRESS OCH NYHETER

Sungard AS öppnar Hybrid IT-center i Stockholm inklusive ny plattform för kapacitetstjänster

Stockholm 2016-08-30

Nu inviger amerikanska Sungard Availability Services Sveriges första Hybrid IT-center i Stockholm där företag enklare kan genomföra molnmigration genom att låta nya och gamla IT-miljöer mötas. Sungard AS Hybrid IT-center innefattar en ny publik molnplattform för drifttjänster byggd på Ciscos teknologi samt datacentertjänster som colocation/managed hosting.

Allt fler företag väljer att driva sin verksamhet från flera IT-plattformar – via molnet, via datacentertjänster och i egen infrastruktur. Jämfört med att driva IT via en enda plattform är det hybrida tillvägagångsättet betydligt mer komplext samtidigt som fördelarna är stora – till exempel förbättrad skalbarhet och snabbare molnmigration.

För att möta företagens behov av ökad kontroll i sin IT-transformation samt tillgång till säker IT-miljö och den senaste teknologin öppnar Sungard AS ett Hybrid IT-center i Sätra i Stockholm. Där får kunderna tillgång till skalbar infrastruktur via kapacitetstjänster samt en certifierad och framtidssäkrad infrastruktur för system och applikationer som inte lämpar sig för molnbaserad drift.

​– I Sungard AS Hybrid IT-center kan våra kunder kombinera flera driftmodeller för maximal effektivitet och säkerhet – från colocation och hosting till renodlad molndrift. Det möjliggör IT efter behov utifrån verksamheternas specifika och unika kravställningar. Vi är övertygade om att det angreppsättet tilltalar företag som vill dra nytta av molnets fördelar för flexibel och skalbar IT-drift och samtidigt fortsätta att driva vissa system i egen regi, som till exempel legacysystem, säger Håkan Björklund, vd för Sungard Availability Services i Sverige.

Ny PCI DSS-säkrad molnplattform – all data stannar i Sverige

Sungard Availability Services Hybrid IT-center är godkänt enligt SOC 1 och motsvarar kraven för PCI DSS (säker hantering av kortdata och transaktioner). Den standarden gäller även för den publika molnplattformen som har byggts på Cisco Systems teknologi. Molnplattformen ger kunderna möjlighet att köpa IT-drift, lagring samt backup och recovery efter behov och de betalar bara för sin faktiska användning.

- Våra kunder ska känna sig trygga med att deras data alltid är eftersökbar och att den finns i Sverige i en IT-infrastruktur som drivs under tydliga och reviderade kvalitetskrav. Vi har använt all vår expertis inom kontinuitetsplanering och haveriberedskap för att utforma vår tjänsteplattform, där kunderna med fördel kan blanda olika driftformer utifrån sina specifika behov, säger Håkan Björklund.

Utöver den nya molnplattformen fördubblar Sungard Availability Services också kapaciteten för colocation med ytterligare 750 KW (ca 250 nya rack) i anläggningen i Sätra.

Fakta om Sungard Availability Services Hybrid IT-center i Sätra

  • Självförsörjande system inom kraft och kyla
  • Redundant enligt N + 1, dvs. reserver på vitala funktioner för garanterat avbrottsfri drift
  • Energisnål kylning genom uteluft – PUE 1,27
  • Enbart grön el från vindkraft
  • Kommunikation via fiber till Sungard AS övriga datorhallar - DC1 Stockholm City och DC3 Stockholm
  • Colocation med 100 procent garanterad el och kyla med utrustning/drift fördelad i två datorhallar

Publik molnplattform – Sungard Availability Services

  • Självservice online för beställning och tillgång till virtuella resurser
  • Månadsfaktura baserad på faktisk användning och utan minimiåtagande
  • Baserad på Cisco Systems nätverksteknologi

Sungard AS Hybrid IT-center kommer också att kopplas upp mot Azure och Amazon Web Services.

För mer information, kontakta:

Håkan Björklund, vd för SunGard Availability Services i Sverige
Tele: 08-666 32 52, 070-55 90786
E-post: hakan.bjorklund@sungardas.se
Se också www.sungardas.se

Om Sungard Availability Services

Sungard Availability Services tillhandahåller moln-, drift- och återställningstjänster för affärskritiska system och data som hjälper företag att nå sina affärsmål och skapa tillgänglighet i alla situationer.

Sungard AS erbjuder en infrastruktur av världsklass i Sverige via tre moderna, certifierade och miljövänliga datacenters. Tjänsteportföljen är baserad på över 35 års expertis och innehåller Infrastruktur som tjänst (IaaS), managed services och colocation samt Online backup, Recovery som tjänst (RaaS) och Reservarbetsplatser. Sungard AS designar, bygger och driver affärskritiska IT-tjänster som hjälper kunderna att hantera komplexa IT-miljöer och skapa hög anpassningsförmåga samt redundans och tillgänglighet.

Sungard Availability Services omsätter cirka 10 miljarder SEK och har över 7000 kunder och 3 000 medarbetare i USA, Europa och Asien