PRESS OCH NYHETER

Över hälften av IT-beslutsfattarna anser att de inte hänger med i den digitala utvecklingen

Stockholm 2016-10-20

Komplexiteten, bristande kunskaper och felaktiga budgetar innebär att IT-avdelningarna har svårt att möta affärens förväntningar på ny digital teknologi.

En ny undersökning från Sungard Availability Services (Sungard AS) visar att IT-beslutsfattarna får kämpa för att hänga med i den digitala utvecklingen och möta de ökande digitala kraven från anställda och affärsledning. Undersökningen har utförts av IT-undersökningsföretaget Vanson Bourne som har tillfrågat 700 IT-beslutsfattare och 1 400 kontorsarbetare i Sverige, USA, England, Frankrike och Irland.

Digitala teknologier förändrar hur vi gör affärer och är ett kraftfullt verktyg för att skapa tillväxt. Det innebär att företagen anammar nya och framväxande teknologier för att öka produktiviteten, utveckla nya intäktströmmar och förbättra den interna och externa kommunikationen. 84 procent av de tillfrågade i undersökningen säger att digitaliseringen är avgörande för att de fortsatt ska kunna vara konkurrenskraftiga inom sin bransch och 83 procent säger att digitaliseringen är grundläggande för ökad produktivitet. Majoriteten av de tillfrågade anställda trycker också på vikten av digitala verktyg för att göra sitt arbete enklare (69 procent) och för att utveckla nya kunskaper(63 procent).

Misslyckas att hänga med i den digitala utvecklingen
Trots det positiva med digitaliseringen verkar det som om verkligheten inte motsvarar förväntningarna – där över en tredjedel (37 procent) av de tillfrågade medarbetarna i företagen anser att deras företag inte kan driva det digitala förändringsarbetet lika snabbt som konkurrenterna. Den uppfattningen stöds av det faktum att 52 procent av IT-beslutsfattarna upplever att de inte kan leverera digital förändring i den takt som ledningen förväntar sig. 54 procent av IT-beslutsfattarna tror inte heller att förändringstakten i digitaliseringsarbetet lever upp till kontorsarbetarnas förväntningar.

För IT-avdelningen skapar kraven och förväntningar på ökade digitala verktyg stora utmaningar i kontrollen av den egna IT-miljön. Konfronterade med de nya kraven blir IT-infrastrukturen oförutsägbar och svår att hantera vilket påverkar hela verksamheten och försvårar allt från innovation till säkerhet. 40 procent av IT-beslutsfattarna säger att de saknar kunskaper att integrera nya applikationer i företagets nuvarande teknologi och den siffran stiger till 50 procent i Storbritannien. I Irland är säkerheten kring digitaliseringen en av de största utmaningarna (41 procent) medan att skapa tillgänglighet i systemen ses som den svåraste uppgiften i Sverige (38 procent).

– När nästan alla företag hävdar att den senaste digitala teknologin är prioriterat för att vara fortsatt konkurrenskraftig märks det i hela organisationen om IT inte levererar. Från personalomsättning och medarbetarnas produktivitet till kundengagemang och inte minst tillväxt, säger Håkan Björklund, vd för Sungard Availability Services i Sverige.

– För IT-avdelningen är det en stor utmaning att behålla kontrollen över IT-infrastrukturen, vilket bara blir svårare och svårare när affärsverksamheten dessutom ställer ständiga krav på nya digitala verktyg och lösningar. Med allt ljus på IT-avdelningen att driva digitaliseringen blir det viktigt att hitta rätt lösningar och rätt partners för hantera IT fortsatt effektivt.

Hela rapporten Tame the Bear kan laddas ner här.

För mer information kontakta:
Håkan Björklund, vd för SunGard Availability Services i Sverige
Tele: 08-666 32 52070-55 90786
E-post: hakan.bjorklund@sungardas.se
Se också www.sungardas.se

Om undersökningen 
Undersökningen har utförts av Vanson Bourne på uppdrag av Sungard Availability Services att undersöka attityderna till digital transformation i fem länder med fokus på förväntade fördelar, utmaningar och affärskrav. Intervjuerna utfördes i maj 2016 med två grupper av svarande: IT-beslutsfattare samt anställda i den bredare verksamheten. Undersökningen tillfrågade svarande från företag med fler än 500 anställda i USA, Storbritannien och Frankrike och företag med minst 250 anställda i Sverige och Irland. Företagen verkade inom olika sektorer – från finanssektorn och återförsäljare till tjänstesektorn.

Sammantaget utfördes 715 intervjuer online och över telefon med IT-beslutsfattare – 205 intervjuer i USA, 153 i Storbritannien, 156 i Frankrike, 101 i Irland samt 100 i Sverige. Samtidigt utfördes 1 400 intervjuer med vanliga anställda inom olika företag inklusive 400 i USA, 300 i Storbritannien, 300 i Frankrike samt 200 vardera i Sverige och Irland.

Undersökningen definierar digital transformation som införandet av ny och framväxande teknologi inklusive molnbaserade teknologier, digitala plattformar, webb- och mobilsidor/applikationer och kundnära teknologisystem för ökad produktivitet, nya intäktsströmmar och förbättrad intern och extern kommunikation. Detta kan innefatta att konsolidera eller expandera IT-tillgångar för att stöda införandet av nya digitala lösningar.

Varumärkesnamn
Förkortningen för Sungard Availability Services är ‘Sungard AS’. Använd Sungard AS när företagsnamnet Sungard Availability Services förkortas eftersom Sungard eller SunGard kan göra att läsaren förväxlar företaget med företag som har liknande namn.

Om Sungard Availability Services
Sungard Availability Services tillhandahåller moln-, drift- och återställningstjänster för affärskritiska system och data som hjälper företag att nå sina affärsmål och skapa tillgänglighet i alla situationer. Sungard AS erbjuder en infrastruktur av världsklass i Sverige via tre moderna, certifierade och miljövänliga datacenters. Tjänsteportföljen är baserad på över 35 års expertis och innehåller Infrastruktur som tjänst (IaaS), managed services och colocation samt Online backup, Recovery som tjänst (RaaS) och Reservarbetsplatser. Sungard AS designar, bygger och driver affärskritiska IT-tjänster som hjälper kunderna att hantera komplexa IT-miljöer och skapa hög anpassningsförmåga samt redundans och tillgänglighet.


Sungard Availability Services omsätter cirka 10 miljarder SEK och har över 7000 kunder och 3 000 medarbetare i USA, Europa och Asien