Nyhetsbrevsartikel

Alfred Berg har ett kontor som de inte vill använda

Brand, elavbrott och myndighetsavspärrningar. Det finns många händelser som kan stoppa era medarbetare från att komma in på kontoret och få tillgång till era affärssystem. För kapitalförvaltaren Alfred Berg är inte det ett alternativ och därför har företaget ett ständigt tillgängligt reservkontor i Stockholm.

– Vi har tio stycken dedikerade reservarbetsplatser i Sungard Availability Services anläggning, där våra system snabbt kan startas om en händelse påverkar möjligheten att nå vårt ordinarie kontor. Lyckligtvis har vi inte behövt använda dem i skarpt läge ännu, säger Anna Jägre, IT-chef på Alfred Berg.

Just denna dag är hon tillsammans med tekniker på plats i reservkontoret för att testa att allt fungerar som det ska, att systemen kan kopplas upp och att rätt applikationer finns tillgängliga.

– Vi kontrollerar att rutinerna är uppdaterade och på it-sidan testar vi reservarbetsplatserna ett par gånger per år. Affärsverksamheten startar härifrån en gång per år och då handlar det om allt från att öva på att hitta hit till att komma igång med arbetet, säger Anna Jägre.

Anrika Alfred Berg är en modern kapitalförvaltare med verksamhet i Norden och med ett globalt nätverk i ryggen via moderbolaget BNP Paribas Investment Partners. På de nordiska kontoren arbetar cirka 100 medarbetare som är specialiserade på kapitalförvaltning, analys och kundservice. Som kapitalförvaltare lyder Alfred Berg under Finansinspektionens regelverk för affärskontinuitet.

– Det är inte ett alternativ för oss att inte kunna fortsätta vårt arbete oavsett händelse. Målsättningen under börsens öppettider är att vara igång på mindre än en timme vid en störning.

 Samarbetet med Sungard Availibility Services fungerar bra.

– Vi har bra kommunikation med Sungard AS och underhållningsarbetet för reservkontoret sköts utan problem. Vi är också nöjda med lokalen i sig, det känns som ett riktigt kontor, säger Anna Jägre.

Vill du veta mer om våra reservarbetsplatser – kontakta oss här!