Insight by Radar Gap mellan ledning och it kring nertid

En ny rapport om Disaster Recovery från Radar Eco Systems visar att det finns ett gap inom svenska företag mellan hur ledningen och it-avdelningen uppfattar nertiden vid ett it-avbrott.

Rapporten – som bygger på intervjuer med svenska företag – visar att It-beslutsfattarna och ledningsgruppen har en likartad bild av vilken nertid som är acceptabel för verksamheten, men att det skiljer sig i synen på förankring och efterlevnad av beslutad nertid.

I rapporten säger till exempel 58 procent av de tillfrågade CIO:erna  att de har kommit överens med övriga ledningen om accepterad nertid för verksamhetens olika it-funktioner vid ett avbrott. Samtidigt svarar bara 38 procent av övriga ledningen (C-suite) att det finns en sådan överenskommelse med it-sidan.

När det kommer till att kunna leva med den faktiska nertiden tror bara 42 procent av CIO:erna att ledningen helt och fullt kommer att acceptera tiden det tar att återstarta it-verksamheten när avbrottet är ett faktum, medan hela 63 procent av övriga ledningen tror att de kommer att ha full förståelse för hur lång tid det tar att få igång verksamheten.

Det finns också en stor skillnad i kunskap om Disaster recovery som koncept och begrepp. Hela 57 procent av de intervjuade inom kategorin övriga ledningsgruppen uppger att de inte förstår vad Disaster recovery innebär som koncept. Motsvarande siffra på it-sidan är 6 procent.

– Radars rapport visar att it-avdelningen behöver arbeta ännu mer på att förankra Disaster recovery-planen i ledningsgruppen för att säkerhetsställa att alla har samma målbild för nertid och tiden det tar att återställa it. Det är avgörande för att processen att återstarta it vid ett avbrott ska fungera smidigt genom hela organisationen, säger Hardy Lagerberg, ansvarig för Sungard AS tjänst Managed Recovery Program i Sverige.

Rapporten ställer också frågor om vilka DR-lösningar som svenska företag har idag och synen på DR via molnlösningar. Hela rapporten kan du ladda ner här!