Vi gör AWS enklare för er

Som partner till Amazon Web Services (AWS) erbjuder Sungard AS sedan tidigare återställningstjänster för AWS. Nu utökar vi erbjudandet med Managed Public Cloud som innebär att företag kan outsourca driften av publika molnlösningar till Sungard AS. Det ger en rad fördelar för företag som idag använder AWS eller för er som vill ta steget till AWS-molnet – inte minst via närmare support.

Detta erbjuder vi bland annat inom Managed Public Cloud:

– En inloggning till alla AWS–produkter och tjänster via Sungard AS istället för mängder av olika inloggningsuppgifter för varje enskild produkt/tjänst.

– Utökad support eftersom kunderna ta del av Sungard AS partnersupport som innebär kostnadsbesparingar på tusentals kronor varje månad jämfört med att köpa tjänsten direkt.

– Billigare backup med Sungard AS tjänst Enhanced Snapshot som reducerar kostnader upp till 30-40 procent genom automatiserad hantering och arkivering av snapshots.

Publika moln används idag frekvent av företag som en del av it-infrastrukturen. Men även publika moln behöver konfigureras och optimeras utifrån vilka behov applikationerna har och utifrån de möjligheter som de olika molnleverantörerna erbjuder.

– Arbetsbördan med att administrera och konfigurera molnen kan lätt skapa huvudvärk – inte minst om man använder flera leverantörer. Med vår nya tjänst Managed Public Cloud driver och utformar vi kundernas publika molnmiljö, säger Johan Wiklander, Solution architect på Sungard AS i Sverige.

För kunderna är fördelarna flera, till exempel optimerad molnmiljö, ökad automatisering samt minskad administration. Till det kommer möjlighet att koppla på Sungard AS återställningstjänster för till AWS-miljön.

– Våra lösningar är specifikt framtagna för att säkra virtuella maskiner och data till och från AWS-molnet och innebär att kunderna bara behöver ha oss som kontakt för att säkra recovery i AWS, säger Johan Wiklander.

För mer information om våra drifttjänster för publika moln, kontakta oss.