AWS på ett säkrare och enklare sätt

Molnet är en perfekt plattform för att snabbt kunna sjösätta och driva nya tjänster. Lägg dessutom till skalbarheten och de innovativa möjligheterna i Amazon Web Services (AWS) och ni har en stadig grund för fortlöpande innovation. Men hur kontrollerar ni multipla AWS-konton och säkerhetsställer att ni möter ökade säkerhets- och efterlevnadskrav i en komplex och spretig hybrid IT-miljö? Det gör ni med vår tjänst Managed Cloud - Amazon Web Services (AWS).

Den nya tjänsten kombinerar fördelarna i branschledande AWS med löpande styrning och support från Sungard Availability Services (Sungard AS). På så vis får företagen en säkrare, mindre komplex och mer integrerad lösning för sina molntjänster.

– När kunden väljer Managed Cloud för AWS får de också tillgång till integrerad återställning och återhämtning eftersom tjänsten är integrerad med våra recovery-lösningar, säger Ann Wingård, Sverigechef för Sungard Availability Services.

Andra fördelar är ett gemensamt verktyg för alla miljöer. Kunderna kan styra hela sin it-miljö med en typ av inloggning, där de har möjligheten att ge tillgång, granska och hantera både AWS och privata molnresurser.

– Till det kommer enkel användning. Våra AWS-certifierade experter erbjuder driftsupport och sköter operativsystemet åt kunderna – inklusive övervakning, patchning och uppdatering av anti-virus. De sköter även incidenthantering för att säkra kritiska applikationer och arbetsbelastningar, säger Ann Wingård.

En annan stor fördel är reducerad lagringsmängd och kostnader. Med Sungard AS Enhanced Snapshots-verktyg kan kunderna minska såväl datamängder och tillhörande kostnader.

– Vår nya tjänst erbjuder också ökad säkerhet och stärkta efterlevnadskrav genom möjligheten att skapa globala konfigurationer, säkerhetspolicys samt säkerhetskontroller på alla AWS-konton.