Harvey, Irma och Maria påminnelser om Disaster recovery

Orkanerna Harvey, Irma och Maria har under hösten rasat fram i USA och Karibien och kostat åtskilliga människoliv, lagt stora landsdelar under vatten och slagit ut el. I pengar skrivs kostnaderna för förödelsen i mångmiljarder dollar. Orkanerna är ovälkomna påminnelser om att varje företag måste ha en betrodd och uppdaterad disaster recovery-plan på plats.

Även om vi i Sverige inte har samma väderfenomen som i USA och dess grannområden är vi inte förskonade från katastrofer som påverkar våra liv, vår vardag och våra affärs- och samhällsverksamheter. Dessutom är det långt mer än naturkatastrofer och extremväder som kan skapa stopp i verksamheter – ännu oftare handlar det till exempel om infrastrukturrelaterade avbrott.

– Finns inte tid, resurser, beredskap, kunskap och rutiner för att förbereda och hantera oväntade situationer kan det bli en dyrköpt erfarenhet på många plan, oavsett vad det är som orsakar avbrottet, säger Peter Dannefalk, ansvarig för Sungard AS tjänst Managed Recovery Program i Sverige.

Förankring viktig
En viktig del i upprättandet av en återställningsplan är att förankra såväl planen som konsekvenserna av ett avbrott inom hela ledningen. Annars finns risk att det blir ett gap i förväntningarna vad som gäller för företagets återhämtning och som påverkar möjligheterna att samordna organisationens beredskap.

Att det kan finnas problem med förankringen visar en undersökning som Radar Ecosystems har gjort för Sungard AS räkning, där svaren från svenska CIO:er skiljer sig från övriga chefer inom företagens ledningsgrupper.

Bara 42 procent av CIO:erna tror till exempel att ledningen helt och fullt kommer att acceptera tiden det tar att återstarta IT-verksamheten när avbrottet väl är ett faktum, medan hela 63 procent av de tillfrågade ledningspersonerna tror att de kommer att ha full förståelse för hur lång tid det tar att få igång verksamheten.

58 procent av de tillfrågade CIO:erna säger också att de har kommit överens med övriga ledningen om accepterad nertid för verksamhetens olika IT-funktioner vid ett avbrott. Samtidigt svarar bara 38 procent i svarsgruppen övriga ledningen (C-suite) att det finns en överenskommelse inom företaget.

– Att kommunicera och förankra DR-planen är en viktig del i processen om återhämtningen ska fungera smidigt i och för hela organisationen, säger Peter Dannefalk.

Möjlighet att outsourca recovery
Att hantera företagets återställningsplan kan också vara resurskrävande och dyrt när budgeten är begränsad och det finns många andra områden där IT-resurserna är efterfrågade och prioriterade. Flera kunder har därför valt att outsourca sin IT-återställning till Sungard Availability Services som tar hand om hela kedjan i återställningsprocessen – från upprättande av DR-plan till change management och tester att återställningen verkligen fungerar.

– Med vår tjänst Managed Recovery Program tar vi bort bördan och komplexiteten att behöva driva ett it-återställningsprogram internt. Istället kan kunderna dra fördelar av en komplett uppsättning människor, processer, verktyg och miljöer för sin återställning, säger Peter Dannefalk.

Vill du veta mer om Sungard AS Managed Recovery program, läs vidare om hur ELU, ett av Sveriges ledande företag inom anläggning, använder MRP för att säkra sin verksamhet. Du kan också ladda ner Radar Ecosystems rapport kring Disaster Recovery som tjänst här!