Tillgänglighet avgörande för Centric IT Solutions

Centric är ett av av Europas största privatägda IT-bolag. I Sverige har företaget över 300 konsulter inom it-sektorn och erbjuder uthyrning av generalister, förmedling av specialister, rekrytering och outsourcing. För outsourcingtjänsterna har Centric valt Sungard Availability Services som infrastrukturpartner för att säkra sina kunders upptid och tillgänglighet.

– Vi hyr rack, el och kyla i en av Sungard AS datorhallar och tillgänglighet var definitivt en avgörande faktor i valet av samarbetspartner. Sungard AS har en lång historia av att hålla sina datorcenters igång, säger Ludvig Röder, Business Manager för Centric IT Solutions Nordics.

För Centric är det viktigt att kunna erbjuda en helhet för sina kunders IT-behov. Kunderna ska kunna hyra it-generalister vid behov, få hjälp med att hitta specialister och även kunna outsourca delar eller hela sin it-drift till Centric.

– Vi har lösningar i hela kedjan. Inom outsourcing erbjuder vi it-drift, support och övervakning av våra kunders utrustning och applikationer i hybrida miljöer. Vi tar hand om delar av kundernas it-drift eller ett helhetsåtagande för att de fullt ut ska kunna koncentrera sig sin kärnverksamhet, säger Ludvig Röder.

När det gäller infrastruktur i Sverige valde Centric att samarbeta med Sungard Availability Services istället för att bygga ett eget datacenter.

– Vi tog ett strategiskt beslut att stärka vår närvaro i Stockhom och valde Sungard AS som samarbetspartner för colocation eftersom vi hade goda erfarenheter sedan tidigare. Sungard AS lever upp till våra höga kravställningar, bland annat genom rätt certifieringar och ett starkt miljötänk, säger Ludvig Röder.

Vill du veta mer om Sungard AS infrastrukturtjänster, kontakta oss på 08-6663200!