Articles

Kontinuitetplanering viktigt för växande affärer

Kontinuitetplanering viktigt för växande affärer

Katastroferna och störningarna som kan påverka företag kan komma i många former och sammanhang. Men det gör också ursäkterna som vi hör när affärsledare förklarar varför de avstår kontinuitetsplanering.

"Det tar för mycket tid och pengar, tar för mycket arbetskraft i anspråk". "Vi har viktigare dagliga saker att oroa oss för." "Vårt företag är inte tillräckligt stort för att motivera en formell kontinuitetsplan." Och "Vi har backat upp våra data, så att affärskontinuiteten är säkrad, eller hur?”

Så vi har satt oss ner för att möta de tre största och oftast hörda missuppfattningarna kring affärskontinuitet för växande företag.

Vi har andra prioriteringar…

Alla företag - från multinationella storföretag till egenföretagare - har gemensamma mål när det gäller att planera för det oväntade: att minimera eventuella förluster av intäkter och kunder samt skydda varumärke och sitt professionella rykte. Att ha en dokumenterad plan för kontinuitet bygger därför tillit och förtroende för er förmåga att återuppta verksamheten om ni råkar ut för störningar, vilket kan vara en tydlig konkurrensfördel. Dessutom är det under mycket stressiga omständigheter svårt att komma ihåg prioriteringar och fatta korrekta beslut utan att en dokumenterad plan att hålla sig till.


Vi är för små…

Mindre organisationer löper faktiskt störst risk att behöva lägga ned helt och hållet vid katastrof, särskilt om de inte har identifierat potentiella hot eller underskattat svårighetsgraden av kända hot. De tenderar också att bara arbeta från en enda plats. Det gör dem mer utsatta för eventuella skador eller störningar i sina lokaler jämfört med större företag, som kan sprida sina risker ekonomiskt och geografiskt.

Vi vet inte var vi ska börja…

Effektiv kontinuitetsplanering behöver inte en stor budget eller utföras av specialistutbildad personal. Alla på ert företag som har bra kunskaper om er verksamhet och förmågan att tänka i flera led kan bidra i kontinuitetsplaneringen. Om du inte är säker på var du ska börja kan en mall för kontinuitet/katastrofåterställning hjälpa er genom processen och minska ansträngningarna när ni utvecklar er plan. Den behöver inte heller vara hundratals sidor lång – utan bara innehålla rätt information som hålls aktuell och korrekt.

Att skriva en kontinuitetsplan är självklart inte en engångsåtgärd – den behöver uppdateras regelbundet och testas minst varje halvår för att säkra att den fungerar tillfredställande vid en riktig händelse.

Det kan vara så att en kontinuitetsplan inte ensam räcker till, ni behöver även en specifik återställningsplan som en del av era kontinuitetsplan där era processer är dokumenterade för att kunna återställa all viktig IT-infrastruktur och IT-verksamhet.

Om ert företags kontinuitetsplaneringsbehov är mer sofistikerade, eller om ni föredrar en objektiv bedömning utifrån för att identifiera och åtgärda eventuella luckor eller sårbarheter, läs gärna mer om kontinuitetsplanering hos Sungard AS.