Articles

Varför är larmen från arbetsplatserna högre än någonsin?

Varför är larmen från arbetsplatserna högre än någonsin?

Vår analys av företagen som deklarear katastrof visar att det allt oftare är händelser kopplade till kontorsmiljön som gör att företag drar igång sitt katastrofläge. Faktum är att åtta av tio larmanrop till Sungard Availability Services under 2016 berodde på arbetsplatsincidenter.

Allt medan hotet från cyberattacker fortsätter att växa och dominera rubrikerna visar vår analys att den fysiska arbetsmiljön blir alltmer sårbar. Jämfört med föregående år har antalet larmanrop kopplat till arbetsplatsen – där kontorsmiljön blivit otillgängligökat med 200 procent. Faktum är att 2016 hade den högsta siffran arbetsplatsproblem sedan den årliga analysen startade för mer än 20 år sedan.

Företagen riskerar att försumma sin fysiska omgivning, eftersom de fokuserar på insatser för att säkerställa en mer robust och säker virtuell infrastruktur. Ett sådant förbiseende kan få allvarliga konsekvenser för såväl företag, anställda och kunder. Till exempel borde elförsörjningen på arbetsplatsen vara en given prioritet att säkerställa, men strömavbrott fortsätter att vara den näst vanligaste orsaken till larm som inkommer kopplat till arbetsplatsens fysiska miljö.

Dessa typer av larmanrop stiger för tredje året i rad och ökar i absoluta tal med 50 procent jämfört med 2015, medan de i procent av det totala antalet arbetsplatsavbrott står för var fjärde incident (24%) jämfört med var femte incident tidigare år: 19% (2015) och 18% (2014). Utifrån att dagens digitala satsningar är avhängiga elkraft, innebär elförsörjningsproblem att den digitala transformationen som företagen genomgår till viss del undermineras.


Samtidigt är kommunikationsrelaterade problem på exakt samma nivå som förra året och är fortfarande den främsta orsaken till larmanrop. Analysen visar att företag fortfarande inte utrustar sin personal med pålitliga kommunikationsmöjligheter, trots att arbetslivet går mot en allt mer flexibel tillvaro. Därför är viktigare än någonsin att organisationer vidtar åtgärder för att säkerställa att deras medarbetare kan hålla kontakten med sina kollegor, kunder och andra viktiga intressenter.

– Det framgår av årets uppgifter att det inte görs tillräckligt med investeringar för att säkerställa att företagens anläggningar är väl underhållna. Företag har inte råd att försumma miljön där de har personal och hårdvara, och riskera att försämra sin kundservice och sin position på marknaden, säger Daren Howell, product marketing manager, Sungard AS operational risk management & people recovery services.

Keith Tilley, vice VD och vice ordförande för Sungard AS tillägger:

– I dagens snabbfotade affärsklimat kan kundlojalitet vända snabbt. Därför är det avgörande att överhuvudtaget undvika anledningar för kunder och anställda att se sig om efter alternativ. Det är lättare sagt än gjort när IT-miljön blir alltmer komplex och konkurrensen om digital kompetens är stenhård. Därför blir det allt svårare för företag att ensamma sköta sin tillgänglighet, eftersom de inte har resurserna och den expertis som krävs för sådana komplexa IT-miljöer.

Läs mer om Recovery Services från Sungard AS eller kontakta oss.