Broschyrer

Managed recovery program (raas)​

Outsourca er recovery och få kontroll på högsta nivå. Med Managed Recovery Program behöver ni aldrig mer sväva i ovisshet om ert IT-system ska klara av att återhämta sig i tid eller inte, oavsett vad som orsakar avbrottet. Vi tar ansvar för hela er återställningsprocess.

DOWNLOAD PDF