WHITE PAPER

Why hybrid IT solutions create jekyll & hyde

En europeisk undersökning från Sungard Availability Services visar att hybrida IT-system anses nödvändiga för företagens konkurrensförmåga, men att komplexiteten i systemen skapar en rad problem som organisationerna måste tackla i sin omställning. Undersökningen omfattar intervjuer med 100 svenska IT-beslutsfattare från företag med fler än 500 anställda samt beslutsfattare från Storbritannien, Frankrike och Irland.

DOWNLOAD PDF