Overview

Personlighetstester har länge spelat en viktig roll i olika urvalsprocesser. Oavsett om det handlat om intagning till en utbildning eller rekrytering till chefspositioner. Drivkraften att reducera osäkerheten i det subjektiva urvalet till en objektiv verklighet har skapat en mängd olika tester och testmetoder under årens lopp.

BNS träffar Maria Florestedt som är CFO på Assessio. Assessio förlitar sig på Sungard Availability Services när det gäller hosting av kundkritiska servrar för tester som måste finnas uppe 24-7.

Vad gör Assessio?

Först och främst jobbar vi med rekrytering av chefer och specialister, sedan har vi en proaktiv konsultverksamhet med psykologer som lyser igenom bolag för att bestämma vilken typ av profil på människor man behöver för att nå vissa mål, vilka som är kommande chefer längre ner i hierarkin osv. Slutligen har vi ett produkt-ben med tester och testutveckling där vi har rättigheter att göra svenska versioner av utländska test.

Vi utvecklar också nya, egna test. Predicting Job Performance™ är en kombination av personlighets- och begåvningstest som bygger på femfaktormodellen och något som kallas generell begåvning. Testet är webbaserat och tar ungefär 40 minuter. Det är ett typexempel på ett test som gör det lätt och effektivt att hantera större rekryteringsprocesser.

Service First™ är ett annat test som används för screening för detaljhandeln. Det används för att hantera hundratals sökande till stora retail-kedjor exempelvis.

Varför ska man använda test?

För att minska risken för felrekryteringar och öka chansen att verkligen hitta rätt bland dem som söker. Det finns tester som mäter generell begåvning och baserat på tusentals tester kan vi se tydliga mönster där vissa resultat på testen kan översättas till resultat i verkligheten på olika positioner inom företag. Så vi “tror” inte på test. Vi vet att det fungerar.

Du ser inga problem med att man förlitar sig för mycket på tester?

När man har samlat in alla sökande så specificerar man en viss typ av profil och det gör det enkelt att gå vidare med folk över en viss nivå. Sedan tar andra metoder vid, med intervjuer och andra utvärderingar.

Tester är i många fall bättre än att sitta och värdera CV-handlingar. Dessutom minskar godtycket. Speciellt vid stora rekryteringar. En av våra kunder – en stor butiks-kedja hade 400 sökande och prövade att bara använda tester för att göra urvalet. I andra fall brukar tester utgöra en del av urvalet.

Reaktionen från många som kom vidare i just det fallet var att de aldrig hade fått chansen om det hade varit ett traditionellt urval. Det ger en möjlighet för andra personer som kanske inte har så mycket erfarenhet på sitt CV. Ungdomar, kvinnor och även äldre får större chanser.

Hur exakta kan test bli och går det inte att lura dem om man vill?

En personlighet är väldigt komplex.

Det är sannolikheter vi jobbar med. Ju högre sannolikhet på testet desto större chans att du träffar rätt. Har du många sökande i en stor grupp så är det bättre att välja fler som scorar högt inom det kriterium du angivit. Testerna blir hela tiden bättre, mer exakta. Det är klart att det går att lura ett test men varför ska man göra det? Oftast är personer mer ärliga än man kan tro. De vill veta vilka de är helt enkelt.

En stor del av er verksamhet är webbaserad. Hur tänker ni när det gäller driften och säkerheten?

De test som varit webbaserade har vi alltid driftat någon annanstans. Det måste fungera helt enkelt och det är för sårbart att ha dem hos oss. Vi har flyttat webbtesten och några av de mer kritiska servrarna till Sungard AS. Vi har sju servrar varav de tre mest kundkritiska ligger på Sungard AS. Folk testar dem på kvällar och helger.

Kundkritiskt går först. Affärskritiskt är god tvåa. Sen kommer resten. På produktsidan får vi betalt per taget test vilket är ännu en anledning att servrarna måste vara upp 24-7.

Vikten av tyngd

Sungard AS är en tung och viktig referens i arbetet med säkerheten och integriteten för Assessio. Det är säkert på Sungard AS. Kunder känner sig trygga genom den referensen, säger Maria. Frågan brukar dyka upp i upphandlingar och när svaret är Sungard AS så ställs inga fler frågor. Det är viktigt för Assessio med integritet och datasäkerhet. Det finns känsliga delar där det måste vara hundra procent säkerhet så ingen data kommer ut.

Integitet och tillgänglighet går inte alltid hand i hand?

Säkerhet och tillgängligheten är lika viktiga. Alla vill bli av med spammen och den här typen av tester kommer inte alltid genom brandväggarna. Problemet uppstår när man gömmer sig så mycket att man inte får det man vill ha. Vem vill ha en framtid där det bara går att mejla till sig själv till slut. Framtidens applikationer ligger på nätet. Inget snack om det. Frågan är bara hur tillgängligheten ska lösas.

Tjänster

Om Sungard AS

Kontakta oss

MORE CASE STUDIES

Lindorff hanterar mängder med information som aldrig får förloras...

Read more

Kunden ville ha plats i en datorhall med hög säkerhet för att ha sina backup system där. Man hade även behov att kunna etablera en reservtelefonväxel om Kundens egna lokaler eller infrastruktur...

Read more

Brand, elavbrott och myndighetsavspärrningar. Det finns många händelser som kan stoppa era medarbetare från att komma in på kontoret och få tillgång till era affärssystem...

Read more