Overview

Bits Data i Södertälje, med ett 50-tal medarbetare, tillhandahåller en rad olika datatjänster åt Scanias och Volkswagens återförsäljare i Sverige. Det är bland annat system för biladministration, säljstöd, ekonomi och administration av allt som rör reparationer och service inklusive reservdelar. Dessutom har Bits produkter som ger återförsäljarna tillgång till exempelvis Internet och e-post.

Bits, som ägs av sina kunder, har ansvar för ett stort antal system, som i sin tur genererar en stor omsättning räknat i kronor och ören. Det handlar om Scanias lastbilar, och personbilar som VW, Audi, SEAT, Skoda och Porsche. Om Bits ”slocknar” blir det nattsvart hos 70-talet återförsäljare och cirka 4 000 användare.

För några år sedan bestämde vi oss för att se över vår IT-säkerhet och fick kontakt med Sungard AS, berättar Bits vd Björn Lindstenz. Samarbetet inleddes med en säkerhetsbesiktning som klargjorde brister och kom med förslag på förbättringar som skulle höja säkerhetsnivån. En ordentlig genomlysning av dagsläget.

Resultatet blev att vi själva genomförde en rad åtgärder; och en stor del av det arbetet gick ut på att förändra olika rutiner. Vi var helt enkelt inte uppdaterade på den utveckling som skett i vår omvärld när det exempelvis gäller den fräckhet med vilken personer tar sig in på företag och stjäl eller saboterar information, säger Lindstenz.

Nästa steg i samarbetet med Sungard AS blev en konsekvensanalys, som bland annat visade hur ett avbrott påverkade Bits kunder och som i slutänden mynnade ut i en reservplan, en katastrofplan. Ett alternativ var att bygga ytterligare en datahall utanför huset, men det föll på kostnaderna.

Vi har våra lokaler i ett kontorshus med andra hyresgäster omkring oss. Då måste man tänka på att det handlar inte bara om vår egen säkerhet utan också att vi är beroende av våra grannars säkerhetsnivå, menar Lindstenz.

Efter konsekvensanalysen gjordes så en systemberoende analys. Ett i Bits fall mycket omfattande arbete, som klargör vilka system som finns och hur de är beroende av varandra; vilka system som lämnar information till vilka och hur detta ska prioriteras. Den slutliga lösningen blev en så kallad delad lösning. En kostnadseffektiv och smart lösning där Bits hyr en del av Sungard AS datahall.

Där finns en del av vår infrastruktur klar att köra igång vid ett katastrofläge, berättar Lindstenz. Inom fyra timmar har vi tillgång till lokalerna och inom 36 timmar ska vi vara uppe och snurra igen med de viktigaste systemen. Vi får då också tillgång till ett antal reservarbetsplatser hos Sungard AS om det skulle behövas.

Den här så kallade speglade lösningen innebär att vi via en fiberkabel har fått utrustningen hos Sungard AS att ingå i vårt interna nätverk. Och det är bara vi som har tillgång till informationen där.

I och med den här lösningen kan Bits också övergå från konventionell backup på band till en modern och effektiv backup via fiberkabel till Sungard AS, en eller flera gånger per dygn.

Det här arbetet med att höja vår säkerhetsnivå har tagit tid, och det beror på att det är omfattande och att det är gjort med stor omsorg. Dessutom är det utfört parallellt med vårt dagliga arbete. Jag kan bara konstatera att Sungard AS gjort ett professionellt jobb, att det märks att de har lång erfarenhet och stor kunskap. När allt är intrimmat och klart, vilket vi räknar med att det ska vara under första hälften av 2007, då har vi en bra höjd och en bra teknisk och ekonomisk lösning på vår IT-säkerhet, avslutar Björn Lindstenz.

Tjänster

Om Sungard AS

Kontakta oss

MORE CASE STUDIES

Sökte co-location leverantör med tilläggstjänster för att stärka upp företagets IT-lösning...

Read more

Sortimentet har utvecklats till en mängd förbrukningsartiklar för småföretag och privatpersoner och idag har företaget fyra miljoner kunder, försäljning i tio länder, 80 anställda och...

Read more

Netsurvey hjälper sina uppdragsgivare att stärka sin lönsamhet genom ökat medarbetarengagemang och lojalare kunder. Många av uppdragsgivarna är svenska företag med global...

Read more