Overview

Elfas koncernledning har förstått. Skulle IT-systemen slockna, då slocknar också Elfa. Därför har ITchefen Anette Alsteryd en självklar plats i koncernens högsta ledning. Där sitter hon som ansvarig på koncernnivå för de IT-lösningar man har, plus att hon är operativt ansvarig för de lokala systemen i Västervik.

Elfa, låter det bekant? Bakom namnet döljer sig en framgångssaga av stora mått. Från en blygsam start 1947 har företaget utvecklats till en världsledande leverantör inom området förvaring. Eller kanske ordning och reda är en bättre beskrivning. Backsystem, hyllsystem och skjutdörrar är de förvaringslösningar som hem och offentlig miljö har efterfrå- gat i en allt större takt. Omsättningen har ökat med cirka 15 procent under de senaste åren, och i dag har man bolag i Sverige, Norge, Danmark, Nederländerna, Frankrike och Polen. Elfa ägs av det amerikanska bolaget Container Store som också säljer produkterna i sina butiker i USA. 600 anställda omsätter cirka 800 miljoner kronor.

För sex år sedan fick vi kontakt med Sungard AS, berättar Anette Alsteryd, och då var vi ute efter att säkerställa tillgängligheten till vårat affärssystem. Vi pratade om att vi kunde vara nere högst ett par dygn. Sedan dess har kraven successivt skärpts, och nu är vi nere i en dataförlusttid på 15 minuter och vi har en lösning där vi via internet skickar upp backupdata var tionde minut till Sungard AS. Under 2008 planerar vi att förbättra det här ytterligare med en lösning där vi har backup i realtid till Sungard AS.

Verkligheten är sådan att allt mer av vår verksamhet finns i IT-systemen, och det är effektivt och bra. Ända tills det slår stopp av någon anledning; ett långvarigt strömavbrott, en brand. Här i Västervik har vi ett sådant enormt tryck på oss i produktionen att vi vissa perioder under året kör dygnet runt, och då kan var och en räkna ut att det är omöjligt att ta ifatt ett längre datastopp. Vi får en ryggsäck på oss som vi inte kan bära.

Att vara IT-chef och sitta i koncernledningen är helt rätt, menar Anette Alsteryd. Det är både klokt och framsynt. Jag får full insyn i verksamheten och förståelse för de behov som finns. I och med det kan jag peka på och precisera de lösningar vi måste vidta för att säker-ställa driften. Det är ingen annan i lednings-gruppen som har tid att fundera över sådana frågor.

Det jag uppskattar hos Sungard AS är deras förmåga att lyssna och ställa relevanta frågor, säger Anette Alsteryd. Ett perfekt bollplank som det finns massor av erfarenhet och kunskap bakom. Vi har också gjort upp om att göra ett återstartstest en gång per år. Vi har en plan, vi genomför testet och jag får ett protokoll på hur det fungerat.

Det är suveränt att ha en extern partner för sådant. Skulle det ligga på oss själva är risken stor att det skulle skjutas på framtiden av tidsbrist.

Vi tar ett steg i taget för att säkerställa vår information och därmed vår produktion och våra leveranser. Ja, helt enkelt för att behålla vår marknadsledande roll, menar Anette Alsteryd. Ett sådant steg är att skaffa en egen server som ska finnas hos Sungard AS. Ett annat är att successivt knyta ihop de olika bolagen i en gemensam IT-lösning så att vi kan arbeta maximalt effektivt. Det arbetet är påbörjat.

Inom IT finns inget slut på möjligheterna att utvecklas och bli bättre. Det är mest en fråga om att dygnet bara har 24 timmar, avslutar Anette Alsteryd.

Tjänster

Om Sungard AS

Kontakta oss

MORE CASE STUDIES

IMO ville ta kontroll över sin recovery och säkerställa att verksamheten effektivt kan återställas vid en incident eller ett avbrott...

Read more

Netsurvey hjälper sina uppdragsgivare att stärka sin lönsamhet genom ökat medarbetarengagemang och lojalare kunder. Många av uppdragsgivarna är svenska företag med global...

Read more

Hur börjar en semesterresa? Ja, ofta som en tanke som vandrar vidare på webben efter utbud och destinationer. Redan där är det avgörande att resebolagets sajt fungerar optimalt...

Read more