Overview

Som en av Sveriges ledande bygg- och anläggningskonsulter tar ELU:s medarbetare fram 3D-ritningar och beräkningar som ligger till grund för flera av Sveriges stora byggprojekt. I en bransch där ledtider är a och o får inte byggprocessen ta stopp i något led. Och gör den det måste den snabbt upp på banan igen. ELU har säkrat sin återställning och sin leveransförmåga genom Sungard AS helhetstjänst Managed Recovery Program.

Att vår IT fungerar är helt avgörande för vår verksamhet. Vi 3D-modelerar ritningar i stora digitala BIM-modeller (Building Information Model) och vi kommunicerar med beställare via internet. Stannar våra servar stannar byggen, säger Joakim Engström, ITchef på ELU.

Cirka 200 personer arbetar på ELU och företaget har kontor i Stockholm, Göteborg och i Helsingborg. Det var i samband med öppnandet av Helsingborgskontoret under 2012 som ELU och Sungard AS började arbeta tillsammans.

Vid den tiden tog vi backup via band. På Helsingborgkontoret hade vi inte någon IT-personal på plats och vi sökte därför en smidigare lösning. Valet föll på Sungard AS.

I år fördjupade ELU och Sungard AS samarbetet. ELU valde Sungard AS helhetslösning för backup och återställning – Managed Recovery program (MRP) – för sitt Stockholmskontor och tjänsten ska också implementeras för Göteborgskontoret.

MRP vilar på ett serviceavtal kring återställningstid och återställningspunkt där Sungard AS tar hand om hela återställningskedjan i nära dialog med ELU – från upprättande av återstartsplan inklusive reservmiljö till change management och regelbundna tester för att säkerhetskopieringen verkligen ska gå att återläsa. Vid skarpt läge hanterar Sungard AS återställningen.

För Joakim Engströms och hans medarbetare på IT-avdelningen har tjänsten effektiviserat deras arbetsvardag i och med att de inte längre behöver hantera backupband. Men framförallt ger MRP en ökad trygghet, både för ELU och företagets kunder och samarbetspartners som exakt vet hur lång tid återställningen tar ifall något inträffar.

Joakim Engström lyfter också fram värdet av de regelbundna tester som ingår i MRP.

Vi har aldrig haft egna möjligheter att bygga upp en autentisk testmiljö. Nu gjorde vi nyligen ett första test hos Sungard AS och det var en mycket nyttig erfarenhet. Vi fick också en utmärkt dokumentation och det känns tryggt att har en partner som är expert på recovery att bolla frågor med.

Tjänster

Om Sungard AS

Kontakta oss

MORE CASE STUDIES

"Recipharm är ett av Europas ledande företag inom kontraktsutveckling och -tillverkning av läkemedel (CDMO, Contract Development and Manufacturing Organisation)."

Read more

Hur börjar en semesterresa? Ja, ofta som en tanke som vandrar vidare på webben efter utbud och destinationer. Redan där är det avgörande att resebolagets sajt fungerar optimalt...

Read more

Brand, elavbrott och myndighetsavspärrningar. Det finns många händelser som kan stoppa era medarbetare från att komma in på kontoret och få tillgång till era affärssystem...

Read more