Overview

Inom finansbranschen är kraven på tillgänglighet och informationssäkerhet höga. Därför gick Graz Sweden, som erbjuder data warehouse-lösningar för finanssektorn, grundligt tillväga när företaget skulle välja leverantör för sin IT-drift. Efter att ha sonderat marknaden noggrant föll valet på SunGards lösningar inom infrastruktur som tjänst.

Vi träffade flera potentiella leverantörer och besökte flera datorhallar. SunGards erbjudande var starkast från vårt och våra kunders perspektiv. Deras hosting-modell är konkret med en meny av servicenivåer som vi kan välja mellan utifrån vårt nuvarande och framtida behov. Dessutom till ett konkurrenskraftigt pris, säger Jonas Olsson, vd för Graz Sweden.

Graz specialiserad på data warehouse för kunder inom bank och försäkringsområdet, bland annat finns Swedbanksfären på kundlistan. Företagets data warehouse-lösning Hinc erbjuds som en SaaS-produkt med rapportering och analys för bland annat myndighetsrapportering, business intelligence, risk och portföljreplikering.

Att hitta en driftpartner som förstod finanssektorns höga kravställningar kring informationssäkerhet var därför av högsta prioritet både för Graz och företagets kunder. Även tillgänglighet stod högt på listan.

SunGard är välkänt och välrenommerat inom vårt kundsegment och vi har fått mycket positiv respons kring samarbetet. Dessutom är SunGard i likhet med oss ISO-certifierade inom informationssäkerhet. Det märks tydligt att de tar certifieringen på allvar och följer de rutiner som den anger i alla led, säger Jonas Olsson.

Samarbetet bygger på en managed service-modell där SunGard övervakar och administrerar Graz servrar i en av sina moderna datorhallar.

Vi är mycket glada över samarbetet med Graz och ser det som ett kvitto på att vårt erbjudande inom infrastruktur som tjänst kan leva upp till de högt ställda förväntningarna som Graz och deras kunder har, säger Staffan Johansson, Key Account Manager på SunGard.

Tjänster

Om Sungard AS

Kontakta oss

MORE CASE STUDIES

Hur sårbara är vi för ett IT-haveri? Hur lång tid tar det innan vi skadas?

Read more

Brand, elavbrott och myndighetsavspärrningar. Det finns många händelser som kan stoppa era medarbetare från att komma in på kontoret och få tillgång till era affärssystem...

Read more

"Unident levererar tjänster till Sveriges privata tandläkarmottagningar.Mottagningarna behöver en säker och automatiserad backup som tjänst"...

Read more