Overview

Tester är ett av de viktigaste momenten i hela backup-processen. Ändå är det många företag som missar att kontinuerligt utföra dessa, och därmed riskerar att stå med backup som inte går att återläsa vid skarpt läge. Men det gäller inte IMO AB som tillverkar treskruvspumpar för marin och industriell miljö världen över. Där har IT-chefen Kalevi Siik valt Sungard AS Managed Recovery Program (MRP) som också hanterar change management mellan drift- och reservmiljö.

Vi omfattas av SOX och fick vid en revision ett påpekande kring uteblivet test av återläsningen. Det är lätt hänt när det är mycket att ta hand om i den dagliga verksamheten, men kan få stora konsekvenser. Med Sungard AS MRP-tjänst har jag nu en dedikerad recovery-expert hos Sungard AS som planerar och hanterar tester och administration kring vår återställningsprocess. Det är en jättetrygghet, säger Kalevi Siik, IT-chef på IMO AB i Sverige. IMO tillverkar och exporterar treskruvspumpar med varvsindustrin som huvudmålgrupp, men även till kraft- och massaindustrin. Företaget ingår i amerikanska koncernen Colfax som är börsnoterat vid New York-börsen och lyder under Sarbanes-Oxley Act (SOX), vilket i högsta grad påverkar IT-arbetet.

All vår data måste vara spårbar och SOX reglerar även hur vi förvarar våra backuper, hur vår återställningsprocess ser ut och så vidare. Allt måste vara dokumenterat och omsatt i rutiner, säger Kalevi Siik.

Kritiskt att backupen går att återläsa

Det var efter en revision som IMO fick upp ögonen för Sungard AS nya tjänst Managed Recovery Program (MRP), där Sungard AS tar hand om och planerar företagets återställningsprocess. IMO skickar sedan lång tid tillbaka backup till Sungard AS.

åra servrar är placerade hos en extern partner, och vi använder Movex affärssystem för vårt ekonomisystem och ordersystem som styr tillverkningen. Det är kritiskt för oss att vår backup går att återläsa om någonting inträffar, annars blir det ganska snart stora problem i hela leveranskedjan, säger Kalevi Siik.

Säkerhetsställer change management

I Sungard AS MRP-tjänst har Kalevik Siik en dedikerad expert hos Sungard AS som fungerar som en förlängning av hans IT-team med ansvar för återställningsprocessen. Sungard AS expert kan IMO:s system och hårdvara och säkerhetsställer att förändringar i IMO:s produktionsmiljö återspeglas i Sungard AS återställningsmiljö (change management). Han planerar också in IMO:s tester av återläsningen, övervakar testerna samt levererar rapporter som Sungard AS och IMO går igenom tillsammans.

Sungard AS Managed Recovery Program har ett jättestort värde för oss, och säkerhetsställer vår återställningsprocess inklusive tester, samtidigt som vi får allt dokumenterat. Ett stort plus är också att jag har ett bollplank hos Sungard AS som förstår våra behov och som jag alltid kan diskutera med, säger Kalevi Siik.

Tjänster

Om Sungard AS

Kontakta oss

MORE CASE STUDIES

Som en av Sveriges ledande bygg- och anläggningskonsulter tar ELU:s medarbetare fram 3D-ritningar och beräkningar som ligger till grund för flera av Sveriges stora byggprojekt...

Read more

Sortimentet har utvecklats till en mängd förbrukningsartiklar för småföretag och privatpersoner och idag har företaget fyra miljoner kunder, försäljning i tio länder, 80 anställda och...

Read more

Netsurvey hjälper sina uppdragsgivare att stärka sin lönsamhet genom ökat medarbetarengagemang och lojalare kunder. Många av uppdragsgivarna är svenska företag med global...

Read more