Overview

Sedan inkClub startade år 2000 har verksamheten vuxit enormt. Sortimentet har utvecklats till en mängd förbrukningsartiklar för småföretag och privatpersoner och idag har företaget fyra miljoner kunder, försäljning i tio länder, 80 anställda och omsätter drygt 500 miljoner kronor. Med en årlig försäljningstillväxt har kraven på it-systemen varit stora. System som utvecklades internt och som byggdes ut i takt med framgångarna. Nu har inkClub valt att ta nästa steg och outsourca merparten av sina system till Sungard AS.

Jonas Rylander är CIO och ansvarig för utveckling och drift av inkClubs system för allt från intern administration till e-handel.

Kraven på våra system och vår infrastruktur har vuxit i takt med vår expansion samt när ICA kom in som ägare. I samband med förvärvet beslutades att se över hela vår itstruktur för att kunna ta nästa steg i utvecklingen och för att säkra driften som vi hittills hanterat helt och hållet själva, säger Jonas Rylander.

Utifrån ett första urval fick fyra företag lämna förslag och offert till en ny infrastruktur för inkClub. Efter cirka ett års intensiv upphandling valdes Sungard Availabiliy Services som partner i framtidsarbetet.

Det går inte peka på en enskild punkt som avgjorde i valet av Sungard AS, men de var väldigt lyhörda genom hela processen. Vi kände oss uppmärksammade och de var måna om att komma fram till en bra lösning. Kompetens, struktur, pris, trygghet och erfarenhet bidrog starkt liksom att det är ett lagom stort företag med väldigt mycket resurser i ryggen. Ungefär som för oss med ICA, förklarar Jonas Rylander.

Nu är arbetet igång och Jonas Rylander talar om ett nära och utvecklat samarbete där ett första steg är att lyfta ut den egna serverhallen till Sungard AS. Det handlar om redundans i både infrastruktur, innehåll och den egna kompetensen runt infrastrukturen.

Investeringar i hårdvara som tidigare ansågs nödvändiga kommer nu kunna allokeras till utveckling av mer affärskritiska e-handelslösningar och affärsutveckling.

Vi behåller vår infrastruktur för test och utveckling av vår e-handelslösning. Vårt team kommer kunna fokusera på utveckling och drift av våra applikationer och det som genererar värde för våra kunder. Assistans eller stöd köper vi av Sungard AS som är väl insatta i vår verksamhet och vårt system. Allt löpande som administration, service, backup, disaster recovery och drift hanteras av Sungard AS vilket är en ovärderlig trygghet för oss.

Jonas Rylander poängterar även hur samarbetet snabbt utvecklats och ser framför sig ett partnerskap där ömsesidig respekt och förståelse är nycklar till en långsiktig relation.

Har man, som vi i inkClub, byggt upp en verksamhet och därtill hörande it-arkitektur från grunden så kan det vara mentalt svårt att låta någon annan ta över viktiga delar, men med Sungard AS har det inte varit några problem, avslutar Jonas Rylander.

Tjänster

Om Sungard AS

Kontakta oss

MORE CASE STUDIES

Netsurvey hjälper sina uppdragsgivare att stärka sin lönsamhet genom ökat medarbetarengagemang och lojalare kunder. Många av uppdragsgivarna är svenska företag med global...

Read more

Trioptima hanterar stora flöden av OTC derivat. Med över 200 kunder är det inte möjlighet att låta alla göra egna säkerhetsgenomgångar, därför ville Trioptima ceritifiera sig enligt ISO 27001...

Read more

Tjänstepensionsföretaget Collectums uppdrag är att bidra till att 1,4 miljoner privatanställda tjänstemän får en så hög pension som möjligt. Collectum upphandlar de försäkringsbolag...

Read more