Overview

Kanal 5, med kontor i centrala Stockholm och med nära 100 medarbetare, är ett modernt medieföretag som sänder TV till öppensinnade människor i alla åldrar. Roligare TV är kanalens motto, enligt IT-chefen Thomas Gustafsson. Att IT-beroendet är stort och att ett stopp på mer än fyra timmar är mycket allvarligt, bekräftar Gustafsson. Det gäller de mest kritiska systemen, för andra är max stopptid åtta timmar.

Hur har ni löst problemet med att komma igång efter ett stopp?

GUSTAFSSON: Till för ett år sedan bandade vi våra backuper och budade över dem till Sungard AS. En konventionell lösning som vi mer och mer började känna oro inför. Dels för att vi själva gjorde missar då och då och dels för att vi började fundera över om det verkligen skulle gå att återskapa informationen på banden. Så en dag tog vi med oss några band och åkte över till Sungard AS och då besannades våra farhågor. Deras bandmaskin kunde inte läsa banden. Vi provade med en maskin till med samma negativa resultat.

Vad hade hänt om det här varit ett skarpt läge?

GUSTAFSSON: Bra fråga. Kanske hade det fungerat i en tredje bandmaskin, jag vet inte. Naturligtvis hade det gått i vår maskin, om den inte hade förstörts i en brand exempelvis.

Nu hade ni goda skäl att tänka om…

GUSTAFSSON: Ja, tillsammans med Sungard AS installerade vi en helt ny och modern backup-lösning. I korthet innebär den att vi en gång per natt skickar över data via Internet till vår server som är inhyrd hos Sungard AS. Där lagras informationen på disk.

Vilka är fördelarna jämfört med tidigare?

GUSTAFSSON: Vi slipper alla manuella rutiner här, vi lagrar utanför huset och vi har en lösning som är mer kostnadseffektiv än tidigare. Vi har fått en trygghet som gör att jag sover ännu bättre om nätterna nu.

Har ni testat att det fungerar i verkligheten?

GUSTAFSSON: Vi har testat en annan tjänst hos Sungard AS, som bygger på att vi har tagit ut fem av våra mest kritiska system som kräver den högsta graden av säkerhet. De systemen abonnerar vi på hos Sungard AS vilket innebär att om det går åt pipan här kan vi ringa dygnet runt alla dagar i veckan och be dem läsa tillbaka backuperna till vår hårdvara som finns hos dem. När de aktuella systemen är inlästa transporteras servern över till oss alternativt tar vi emot systemen via Internet.

Hur gick testet?

GUSTAFSSON: Bra. Vi testade att återställa vår mejlserver, som vi har lovat organisationen ska vara i drift inom åtta timmar efter ett stopp. Vi var i drift efter fem timmar.

Vad gav er testet förutom att det gick bra?

GUSTAFSSON: Insikten att testa mer, minst ett par gånger om året. Ju flitigare du är på att öva desto säkrare och snabbare blir du.

Tjänster

Om Sungard AS

Kontakta oss

MORE CASE STUDIES

Sortimentet har utvecklats till en mängd förbrukningsartiklar för småföretag och privatpersoner och idag har företaget fyra miljoner kunder, försäljning i tio länder, 80 anställda och...

Read more

"Recipharm är ett av Europas ledande företag inom kontraktsutveckling och -tillverkning av läkemedel (CDMO, Contract Development and Manufacturing Organisation)."

Read more

Elfa är en världledande leverantör inom området förvaringslösningar. Har behov av att säkerställa tillgängligheten till sitt affärssystem samt att minska ev dataförlust...

Read more