Overview

När Midroc, som är verksamt inom fastighet, bygg, industri och miljö, valde Sungard AS som colocationleverantör var möjligheten till en tvåhallslösning avgörande. Genom att lägga sin IT-drift i DC2 Stockholm Syd i Sätra och backup i DC1 Stockholm City på Gärdet minskade Midroc sina kostnader, ökade sin säkerhet och frigjorde IT-resurser internt.

Vi ville ha morgondagens colocation när vi bytte leverantör och för oss var det en leverantör som kunde erbjuda en tvåhallslösning. Då kunde vi stänga vår egen datorhall för backup som var förenad med höga driftkostnader och lägga våra interna IT-resurser på affärsutveckling istället, säger Leif Gustafsson, IT-Manager på Midroc.

Midroc hade också en incident vid den egna datorhallen, där en svartfiberkabel grävdes av, som tydliggjorde behovet av en lösning utanför företaget.

När man har varit med om en större incident vet man hur känslig hela kedjan är. Det är oerhört viktigt att man har uppdaterade rutiner och övervakning på plats.

Midroc sonderade marknaden och valet föll på Sungard AS som kunde erbjuda en lösning i två datorhallar.

Våra system övervakas 24 timmar om dygnet och det känns tryggt att vi alltid kan samarbeta med Sungard AS om någonting skulle inträffa. Sungard AS medarbetare är experter inom området vilket märks och de är verkligen lyhörda för våra behov, säger Leif Gustafsson.

På frågan om fler företag borde satsa på en tvåhallslösning för colocation anser Leif Gustafsson att det är en strategisk fråga:

Det beror på var man vill binda kapital och hur man vill fördela sina resurser. Inom Midroc har vi tagit beslutet att vår IT-personal ska arbeta nära kärnverksamheten, mer som affärsutvecklare och hitta affärsmöjligheter utifrån IT-perspektiv.

Tjänster

Om Sungard AS

Kontakta oss

MORE CASE STUDIES

"Recipharm är ett av Europas ledande företag inom kontraktsutveckling och -tillverkning av läkemedel (CDMO, Contract Development and Manufacturing Organisation)."

Read more

Sortimentet har utvecklats till en mängd förbrukningsartiklar för småföretag och privatpersoner och idag har företaget fyra miljoner kunder, försäljning i tio länder, 80 anställda och...

Read more

Netsurvey hjälper sina uppdragsgivare att stärka sin lönsamhet genom ökat medarbetarengagemang och lojalare kunder. Många av uppdragsgivarna är svenska företag med global...

Read more