Overview

Netsurvey hjälper sina uppdragsgivare att stärka sin lönsamhet genom ökat medarbetarengagemang och lojalare kunder. Många av uppdragsgivarna är svenska företag med global räckvidd och inom finansbranschen. Det ställer stora krav Netsurveys ITinfrastruktur, såväl för IT-säkerheten som för driftsäkerheten. Därför valde Netsurvey colocation hos Sungard Availability Services.

Sungard AS var inte billigast bland de alternativ vi tittade på, men ett solklart val då de tydligt levde upp till våra kunders höga kravställningar på oss som företag. Vår ambition är att vara bäst i världen på det vi gör och då måste vi ha en riktigt bra IT-infrastruktur att utgå från, säger Peter Bolinder, vd och grundare av Netsurvey.

Netsurvey startade internetbaserade undersökningar redan 1996 och var då pionjärer inom branschen. Även idag baseras verksamheten på undersökningar, men handlar i minst lika hög grad om rekommendationer som hjälper kunderna att nå sina strategiska mål genom att fokusera på rätt beteendeförändringar.

Vi brukar säga att vi gör lite gott varje dag genom att hjälpa medarbetare och chefer att få det bättre på sina arbetsplatser genom att de skapar bättre upplevelser för sina kunder. Företagens tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft stärks genom ökad kundlojalitet som i sin tur stärks av medarbetarnas engagemang.

Stora Enso, Alfa Laval, Swedbank och Axfood är bara några av de företag som använder Netsurvey för sina medarbetar- och kundundersökningar, där Netsurveys nätbaserade verktyg och tjänster hjälper dem att göra analyser som kan förädlas till handlingsplaner och styrinstrument. Därför får tjänsterna aldrig gå ner.

Vi har flera kunder inom den finansiella sektorn och de har stentuffa krav på vår IT-infrastruktur, både kring ITsäkerheten och driften. Hur tjänsterna fungerar är lika viktigt som kvaliteten i innehållet.

När Netsurvey startade sin upphandling av IT-infrastruktur var det också kundernas kravställningar som var utgångspunkten.

Valet föll på Sungard Availability Services som med sin bakgrund inom business continuity, sin internationella räckvidd och med ISO-certifieringar inom kvalitet, miljö och informationssäkerhet var en samarbetspartner som mötte kravställningarna.

Sedan ungefär ett år tillbaka har Netsurvey sin utrustning i Sungard AS datacenter Nord i Sollentuna och köper även kommunikation som tjänst.

Det har fungerat strålande sedan vi flyttade dit våra servrar, konstaterar Peter Bolinder.

Tjänster

Om Sungard AS

Kontakta oss

MORE CASE STUDIES

Hur börjar en semesterresa? Ja, ofta som en tanke som vandrar vidare på webben efter utbud och destinationer. Redan där är det avgörande att resebolagets sajt fungerar optimalt...

Read more

Sortimentet har utvecklats till en mängd förbrukningsartiklar för småföretag och privatpersoner och idag har företaget fyra miljoner kunder, försäljning i tio länder, 80 anställda och...

Read more

IMO ville ta kontroll över sin recovery och säkerställa att verksamheten effektivt kan återställas vid en incident eller ett avbrott...

Read more