Overview

Tänk er ett företag som har ett patent värt hundratals miljoner, men glömmer att förnya patentet så att rättigheten förloras. Det får inte hända. Därför finns företaget Patrafee som på uppdrag av rättighetsinnehavare och patentbyråer bevakar och betalar förnyelseavgifter kontinuerligt i över 180 länder.

Patrafee hanterar mängder av affärskritisk information i sina system och har valt Sungard AS Total Recoverylösning för att säkra minsta möjliga dataförlust och snabb återstart om en serverkrasch skulle inträffa.

En rättighet som förfaller kan i regel inte återupprättas, därför måste bevakning och betalning av förnyelseavgifter vara extremt tillförlitlig.

Våra kunder måste kunna lita på oss, våra rutiner och vår teknologi. Vårt system notifierar automatiskt varje gång avgiften för en rättighet ska förnyas, och beroende på vilken betalningsrutin som kunden önskar betalar vi direkt eller ställer frågan till kunden om avgiften ska förnyas, säger Torbjörn Zachrisson, CIO på Patrafee.

Patrafee, med kontor i Stockholm och i London, hanterar i dagsläget över 100 000 betalningar årligen. Kunder är företag med immaterialrättigheter, patent- och varumärkesbyråer (IPbyråer) och enskilda uppfinnare. Företaget har funnits sedan 1978 och samägs av ett tjugotal IP-byråer. Förutom bevakning av rättigheter utvecklar Patrafee även mjukvara för hantering av immaterialrättigheter och verktyg för prognostisering av patentkostnader.

Samarbete kring backup och reservarbetsplatser

Även om Patrafee aldrig haft någon incident som påverkat leveransförmågan mot kunderna, arbetar företaget ständigt med att utveckla sina säkerhetsrutiner. När en ny katastrofplan upprättades förra året resulterade den i ett samarbete med Sungard AS Availiability Services kring backup och reservarbetsplatser.

Patrafee valde Sungard AS lösning Total Recovery som kombinerar säkerhetskopiering via Sungard AS Online Backup med en reservserver med kvalitetssäkrad återläsning. Händer något hos Patrafee laddar Sungard AS snabbt reservservern med Patrafees senaste sparade data, vilket minimerar såväl dataförlust som tiden för ett avbrott. Dessutom abonnerar Patrafee på fyra reservarbetsplatser i Sungard AS lokaler vid Gärdet i Stockholm.

Sungard AS anläggning ligger bra geografiskt för oss och Sungard AS kan erbjuda ett helhetsåtagande vilket få andra leverantörer kan. Här får vi hjälp med backup och kvalitetssäkrad återläsning men även reservarbetsplatser om vårt kontor av någon anledning inte skulle gå att nå. Det är tryggt för oss och våra kunder, säger Torbjörn Zachrisson.

Under hösten kommer Patrafee att utföra en övning tillsammans med Sungard AS för att kontrollera katastrofplanen och dra igång verksamheten från reservarbetsplatserna vid Sungard AS anläggning.

Tjänster

Om Sungard AS

Kontakta oss

MORE CASE STUDIES

I samband med flytt av huvudkontor, som inkluderade egen datahall, behövde Midroc hitta en ny tvåhallslösning. Drivkraften var en tidigare incident och man var nu medveten om hur...

Read more

Netsurvey hjälper sina uppdragsgivare att stärka sin lönsamhet genom ökat medarbetarengagemang och lojalare kunder. Många av uppdragsgivarna är svenska företag med global...

Read more

Tjänstepensionsföretaget Collectums uppdrag är att bidra till att 1,4 miljoner privatanställda tjänstemän får en så hög pension som möjligt. Collectum upphandlar de försäkringsbolag...

Read more