Overview

Under 2015 porterades över 800 000 svenska mobiltelefonnummer via SNPAC:s servrar. Företaget samägs av TDC, TELE2, Telenor samt TeliaSonera och erbjuder tjänster för flytt av telefonnummer mellan Sveriges operatörer. Att SNPAC:s system och applikationer alltid är tillgängliga är samhällsviktigt och företaget har valt Sungard Availability Services som driftpartner för att säkra tillgänglighet i alla situationer.

Swedish Number Portability Administrative Center – SNPAC – har funnits i 16 år och bildades ursprungligen av IT- och Telekomföretagen på uppmaning av Post- och telestyrelsen. Företaget tillhandahåller en central referensdatabas för nummerportering och systemet används av Sveriges operatörer när en kund går från en operatör till en annan.

För operatörerna är det avgörande att våra tjänster alltid är tillgängliga, annars kan de inte kommunicera porteringar mellan varandra. Ett avbrott innebär att de inte kan lägga några ordrar i sina butiker, säger Ingela Rönnbäck, verksamhetsansvarig på SNPAC.

Tillgänglighet var därför ett av de viktigaste grundkraven när SNPAC upphandlade ny leverantör av drifttjänster. Företaget satte upp en omfattande kravlista på kompetenser som driftpartnern skulle ha och valet föll ganska snabbt på Sungard Availability Services.

Det var framförallt Sungard Availability Services infrastruktur med geografiskt separerade datorhallar som lockade oss. Nu har vi våra system igång på två ställen, och händer något med servrarna i den ena datorhallen kan den andra ta över driften helt och hållet, säger Ingela Rönnbäck.

Samarbetet med Sungard AS omfattar mer än bara infrastruktur. Sungard AS driver och övervakar SNPAC:s servar, brandvägg och internet medan SNPAC sköter driften av sina applikationer. Sungard AS har också effektiviserat SNPAC:s backuplösning och larmhanteringen vid störningar.

Vår uppdelning och vårt samarbete fungerar bra och vi har även använt oss av Sungard AS konsulttjänster, bland annat för uppgradering av Windowsservrar. Vi uppskattar också företagets kontakt- och servicenivå, berättar Ingela Rönnbäck.

Tjänster

Om Sungard AS

Kontakta oss

MORE CASE STUDIES

Netsurvey hjälper sina uppdragsgivare att stärka sin lönsamhet genom ökat medarbetarengagemang och lojalare kunder. Många av uppdragsgivarna är svenska företag med global...

Read more

Bits Data som ägs av sina kunder hanterar en rad olika datatjänster åt Scanias och Volkswagens återförsäjare i Sverige. Om IT stödet faller bort drabbas ca 70 återförsäljare...

Read more

Kunden ville ha plats i en datorhall med hög säkerhet för att ha sina backup system där. Man hade även behov att kunna etablera en reservtelefonväxel om Kundens egna lokaler eller infrastruktur...

Read more