Overview

När Stockholm Skavsta Airport sökte en ny molnbaserad backuplösning var kraven tydliga: backupen skulle gå att skicka krypterad till ett säkerhetsklassat datacenter i Sverige med minst tio mils avstånd till flygplatsen. Tjänsten skulle också vara enkel att administrera och sätta upp. Efter att ha testat olika lösningar valdes Online backup från Sungard AS.

Stockholm Skavsta Airport ligger cirka 10 mil söder om Stockholm längs E4:an i Sörmland. Flygplatsen är Sveriges fjärde största och banbrytande inom lågprisflyget.

Fram tills nyligen hade flygplatsen en intern backuplösning som hade blivit föråldrad, och företaget stod inför valet att skapa en ny intern lösning eller välja en extern tjänsteleverantör för backup.

Vi kom fram till att en extern molnlösning var bäst för oss där vi slapp investeringen i hårdvara, mjukvara, licenser samt underhåll och istället betalade månadsvis för en tjänst som anpassas efter våra behov, säger Mattias Olsson, IT-chef på Stockholm Skavsta Airport.

Mattias Olsson gick grundligt tillväga under upphandlingsprocessen och satte tydliga krav som leverantören skulle leva upp till.

En viktig del var att backupen skulle finnas på ett betryggande avstånd från flygplatsen för att eliminera risk vid till exempel naturkatastrofer. En annan var att leverantörens infrastruktur skulle ha tillräcklig hög säkerhetsstandard och att datan skulle stanna inom Sveriges gränser. Ett tredje krav var att datan skulle vara krypterad innan den lämnade flygplatsens IT-miljö och ett fjärde krav var att lösningen skulle ha ett centralt gränssnitt för hela backup- och återläsningsprocessen.

Under upphandlingen testkördes olika leverantörers lösningar för att kunna jämföra alternativen och valet föll på Sungard AS Online backup.

Tjänsten har ett lätthanterligt och användarvänligt gränssnitt och företagets infrastruktur och leverans lever upp till våra övriga kravställningar, säger Mattias Olsson.

Att samarbetspartnern skulle vara certifierad var inte ett krav, men Mattias Olsson ser det som ett klart plus att Sungard AS är ISO-certifierat inom Kvalitet, Informationssäkerhet och Miljö.

Det är en klar fördel, det handlar om hur de hanterar vår information och våra processer utifrån ett säkerhetsperspektiv.

Samarbetet mellan Stockholm Skavsta Airport och Sungard AS är igång sedan december 2014.

Tjänster

Om Sungard AS

Kontakta oss

MORE CASE STUDIES

Hur sårbara är vi för ett IT-haveri? Hur lång tid tar det innan vi skadas?

Read more

Vad gör man om det värsta skulle inträffa? För ett bostadsföretag är det brand i en fastighet...

Read more

Brand, elavbrott och myndighetsavspärrningar. Det finns många händelser som kan stoppa era medarbetare från att komma in på kontoret och få tillgång till era affärssystem...

Read more