Overview

Swedish Match Distributions verksamhet stöds av en order-, lager-, och faktureringsapplikation från Intentia. Applikationen är synnerligen affärskritisk och driftstopp på mer än två timmar skulle orsaka stor skada såväl ekonomiskt som förtroendemässigt mot kunderna. Swedish Matchs IT-avdelning hade krav på sig från distributionssidan att garantera en 100-procentig tillgänglighet till systemet. ITavdelningen gjorde bedömningen att för att kunna uppfylla Swedish Match Distributions krav behövde man leta efter en extern leverantör av tjänsten.

Sungard AS erbjöd

Sungard Availability Services bistod Swedish Match Distribution med att skapa en kontinuitetslösning i ett av Sungards AS driftcentra. I samråd med Sungard AS beslöt man sig för att skapa en parallell hårdvarumiljö att köra applikationerna på. Lösningen innebär att Sungard AS speglar Swedish Match Distributions befintliga AS/400-produktionsmiljö. Lösningen testas i ett skarpt läge en gång per år och backuper görs på båda maskiner.

Tjänster

Om Sungard AS

Kontakta oss

MORE CASE STUDIES

Vad gör man om det värsta skulle inträffa? För ett bostadsföretag är det brand i en fastighet...

Read more

När Stockholm Skavsta Airport sökte en ny molnbaserad backuplösning var kraven tydliga: backupen skulle gå att skicka krypterad till ett säkerhetsklassat datacenter i Sverige med...

Read more

Netsurvey hjälper sina uppdragsgivare att stärka sin lönsamhet genom ökat medarbetarengagemang och lojalare kunder. Många av uppdragsgivarna är svenska företag med global...

Read more