Overview

För många är morgontidningen en högtidsstund. Men att papperstidningarna överhuvudtaget hamnar i våra postlådor är i högsta grad en digital process och det blir stora problem om IT-stödet går ner. Tidningstjänst AB samarbetar med Sungard Availability Services för att säkra distributionen.

Tidningstjänst delar varje natt ut hundratusentals morgontidningar och täcker in cirka 75 procent av Sveriges yta samt 25 procent av hushållen. Det är en process med många inblandade och många olika led, varje dygn.

När tidningarna har producerats och tryckts ska de packas, transporteras till packsalar, ompackas och distribueras till varje distributör som ska ha sin tidningsbunt med rätt tidningar för sitt område och abonnenterna där, säger Thomas Steffensen som är ekonomi- och ITchef på Tidningstjänst.

Till det kommer distributionen till återförsäljare, till exempel bensinmackar och butiker.

Tidningstjänst hämtar varje dag information från tidningarnas abonnentsystem till sitt distributionssystem för att se vilka prenumeranter som har tillkommit och vilka som gör uppehåll eller flyttar sin tidning. Informationen uppdateras sedan i distributörernas budböcker.

Man kan se budboken som en körorder så att vi vet vilka brevlådor som ska ha tidningen och vilka som inte ska ha den, säger Thomas Steffensen.

Vid ett IT-avbrott eller vid dataförlust blir det problem.

Det är a och o att vi är uppe alla dagar. Vid avbrott står distributören med gammal information om prenumeranterna som blir mer felaktig ju längre tiden går. Dessutom delar vi ut tidskrifter vecko- och månadsvis och där är det helt avgörande att rätt information finns tillgänglig vid rätt tidpunkt, säger Thomas Steffensen.

Tidningstjänst samarbetar sedan över ett decennium med Sungard Availability Services kring backup och återställningstjänster och har nyligen flyttat lejonparten av sitt IT-system till Sungard AS datorhall i Sollentuna.

Vi har tidigare haft serverrummet i våra egna lokaler men säkerheten och skyddet kan inte jämföras med att ha utrustningen i Sungard AS infrastruktur. Det är en stor trygghet. Vi har tidigare haft strömavbrott när åskan har gått, så vi vet vad som kan inträffa.

Som kombinerad ekonomi- och ITchef kan han också se samarbetet ur det ett ekonomiskt perspektiv.

Det är värt pengarna och inte minst om man ser vilka problem som kan förhindras genom samarbetet. Vi ser det som en försäkring och dessutom har flytten inneburit en möjlighet för oss att rensa och göra en uppdatering av vår IT-miljö, säger Thomas Steffensen.

Tjänster

Om Sungard AS

Kontakta oss

MORE CASE STUDIES

​PayGround ingår i Svea Ekonomi Group och utvecklar mobila validerings- och betalningssystem. När företaget skulle välja infrastrukturpartner för colocation föll valet på Sungard...

Read more

"Assessio erbjuder personlighetstester online. En tjänst som inte få gå ner."

Read more

Netsurvey hjälper sina uppdragsgivare att stärka sin lönsamhet genom ökat medarbetarengagemang och lojalare kunder. Många av uppdragsgivarna är svenska företag med global...

Read more