Overview

Zurich, som funnits i Sverige sedan 1875, är ett schweiziskt försäkringsbolag, som är specialiserat på industriförsäkringar. Huvudkontoret för Norden finns i Stockholm där 150 medarbetare arbetar och omsätter cirka två miljarder kronor. Zurich räknas till de stora bolagen i Sverige när det gäller industriförsäkringar.

På frågan hur känsligt och allvarligt det är med ett IT-stopp svarar IT-chefen Peter Olsson så här: Det är som för de flesta andra företag mycket stort. Dock är vi inte som en bank som lider skada redan efter 30 sekunder. Vi kan vara nere ett dygn eller till och med två utan att det skadar oss nämnvärt, säger Olsson.

Hur har ni garderat er mot ett längre stopp?

Genom att dubblera oss. Vi har byggt upp en serverhall hos Sungard Availability Services som motsvarar den vi har här. Vi har också ordnat det så att vi har en ”real-time” överföring av data till vårt SAN hos Sungard AS. Det är en del av vår backuplösning. Att vi började samarbeta med Sungard AS beror bland annat på att vi fått i uppdrag att utveckla och implementera våra affärssystem och arbetsprocesser hos andra Zurichbolag i Europa. Vi behöver en god beredskap för att upprätthålla tillgängligheten av systemen.

Hur agerar ni vid ett stopp hos er på huvudkontoret?

Vi aktiverar vår ”off site” samt flyttar över en interimsorganisation till Sungard AS där vi bemannar 50 arbetsplatser. Vi kan börja arbeta efter ett antal timmar, utan att varken kunderna eller vi blir skadade.

Hur gick det till?

Enkelt uttryckt drog vi ur sladden här och sedan drog vi i larmsnöret. Det var en torsdagskväll vid 22-tiden. Organisationen var helt ovetande. Vi larmade Sungard AS och vi fick ut vår driftpersonal dit och tillsammans drog de igång sina aktiviteter under natten. Vid 24-tiden samlades kärntruppen i vår beredskapsorganisation i ett konferensrum hos Sungard AS och lade upp planerna för nästa dag.

Hade ni planerat någonting i förväg?

Själva beredskapsorganisationen fanns givetvis. Men i övrigt ingenting. Vi ville se hur det fungerade i verkligheten. På natten gick också en telefonkedja som kallade in cheferna till ett ledningsgruppsmöte nästa morgon vid 6-tiden. Enligt vår beredskapsplan skulle de även ringa runt till samtliga anställda samt kalla in interimsorganisationen till klockan 8.00 nästa morgon. Under natten flyttades vår telefoni över till Sungard AS.

Vad är det viktigaste när ni är i det här läget?

Hitta människor, få dem att hitta den nya arbetsplatsen, produktionsstarta och få upp hela infrastrukturen inklusive telefoner som är viktiga för att kunna informera omvärlden.

Hur vill du summera resultatet av övningen?

Det mesta fungerade bra. Nattens arbete med att installera systemen gick fortare än beräknat, personalen hittade till Sungard AS och klockan 9.00 fanns 50 personer vid sina arbetsplatser samt reception och telefoni var bemannat. Under dagen genomförde vi ett testprogram för att se att allt var OK. Vid 15-tiden på fredagen avbröt vi övningen och under helgen gick vi tillbaka till normal drift igen.

Du sade att det mesta fungerade bra?

Ja, vi hittade detaljer som behöver åtgärdas. Exempelvis saknades något så enkelt som våra egna papper med vår egen logotyp på. Saknaden av akter och handlingar som sitter i pärmar och naturligtvis också det som blev lämnat på skrivbordet kvällen innan var påtaglig. Något att fundera över för vår affärsverksamhet. Sedan bör Sungard AS fundera över sin telefonkapacitet. 30 linjer är lite för klent.

Fortsätter ni att öva på det här sättet?

Ja, både planerade och spontana övningar. Det är bara genom att testa som du vet att det fungerar. För övrigt vill jag avsluta med att ge Sungard AS en eloge. Det känns och märks att de har erfarenhet av att hantera situationer av det här slaget. Och så har de en inställning som säger att ingenting är omöjligt. Den gillar jag.

Tjänster

Om Sungard AS

Kontakta oss

MORE CASE STUDIES

Efter det att Dina Försäkringar hade centraliserat IT systemen ville man ha en Disaster Recovery plan så att systemen kunde återstartas på annan plats...

Read more

"Unident levererar tjänster till Sveriges privata tandläkarmottagningar.Mottagningarna behöver en säker och automatiserad backup som tjänst"...

Read more

Trioptima hanterar stora flöden av OTC derivat. Med över 200 kunder är det inte möjlighet att låta alla göra egna säkerhetsgenomgångar, därför ville Trioptima ceritifiera sig enligt ISO 27001...

Read more