Kundcase

Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB)

Klockan är 05.14. Telefonen ringer. Det brinner i en av era bostadsfastigheter. Vad gör ni? Det var ett av scenarierna som ledningen för Stockholms Kooperativa Bostadsförening, SKB, brottades med under en krishanteringsövning hos Sungard AS. Vi har pratat med SKB:s vd Henrik Bromfält som deltog i övningen.

Varför valde ni att öva er i krishantering?

Det är något som alla företag behöver göra för att vara förberedd om det värsta skulle inträffa. Som bostadsföretag skulle en kris få mycket långtgående konsekvenser för många människor, säger Henrik Bromfält, vd för Stockholms Kooperativa Bostadsförening.

Vilka erfarenheter fick ni med er?

Att vara förberedd och se till att ha en plan för ett bra agerande. Att öva. Övning ger färdighet.

Har ni använt erfarenheterna i er organisation för förbättring?

Efter övningen har vi finslipat vår beredskapsplan. Vi upptäckte att den var ganska bra, men att den givetvis kan bli ännu bättre. Vi kommer att arbeta vidare med dessa frågor.

Känner ni att ni är bättre rustade att möta en kris efter övningen?

Vi känner oss bättre rustade, men inser att dessa frågor måste finnas på vår dagordning i framtiden. Man blir nog aldrig perfekt, men att vara förberedd och öva ger oss större möjligheter att klara en krissituation.

Till sist, vid en krissituation, vad är viktigaste enligt dig?

Att vara förberedd. Ha en organisation som kan hantera de problem som dyker upp. Vara vaken, seriös och öppen.

Kontakta oss: