Kundcase

Svenska Turistföreningen

Svenska Turistföreningens fjällstationer och vandrarhem måste ha tillgång till boknings- och kassasystem och gästerna måste kunna boka och lösa medlemskap via webben.

Föreningen, som förra året firade 125 år, är idag helt beroende av att IT-systemen fungerar som de ska. För att stärka motståndskraften vid IT-incidenter anlitades Sungard AS för en risk- och konsekvensanalys, som ledde till förändringar i STF:s IT-haveriberedskap. Åsa Malmgren, IT-chef på Svenska Turistföreningen, berättar hur.

Hur beroende är STF som organisation av sitt IT-stöd?

Vi är helt beroende av vårt IT-stöd, framförallt av nätverk, boknings- och kassasystem samt verksamhetssystemen. Om vi inte har tillgång till dem så stannar vår verksamhet av.

Systemen får inte gå ner under än längre tid?

Nej, det får de inte, det gäller även vår hemsida. Våra egna anläggningar ligger i samma nät och fungerar inte nätverket finns ingen åtkomst till våra affärskritiska system. Då kan inte anläggningarna ta emot bokningar eller se vad som är bokat, de kan inte heller ta betalt och dessutom försvåras in- och utcheckningen. Utan vår hemsida syns vi inte och utan verksamhetssystemen kan vi inte sälja medlemskap.

Vad har Sungard AS analys fått för betydelse för ert fortsatta ITarbete?

En medvetenhet om att det skulle ta alldeles för lång tid att återställa våra kritiska system efter ett haveri.

Och hur har ni gått vidare för att säkra systemen?

Vi har skaffat reservkapacitet och nätverk hos Sungard AS där återläsningen av data påbörjas inom 4 timmar ifall något inträffar.

Slutligen, ni blev framröstad som 37:e bästa sajt i Sverige under 2010 av Internetworld . Hur viktig är webben för er verksamhet?

Webben är vår viktigaste försäljnings- och marknadsföringskanal. Här kommer vi fortsätta att satsa stort.

Kontakta oss: