Kundcase

Swedish Match

Swedish Match Distributions verksamhet stöds av en order-, lager-, och faktureringsapplikation från Intentia. Applikationen är synnerligen affärskritisk och driftstopp på mer än två timmar skulle orsaka stor skada såväl ekonomiskt som förtroendemässigt mot kunderna. Swedish Matchs IT-avdelning hade krav på sig från distributionssidan att garantera en 100-procentig tillgänglighet till systemet. ITavdelningen gjorde bedömningen att för att kunna uppfylla Swedish Match Distributions krav behövde man leta efter en extern leverantör av tjänsten.

Sungard AS erbjöd

Sungard Availability Services bistod Swedish Match Distribution med att skapa en kontinuitetslösning i ett av Sungards AS driftcentra. I samråd med Sungard AS beslöt man sig för att skapa en parallell hårdvarumiljö att köra applikationerna på. Lösningen innebär att Sungard AS speglar Swedish Match Distributions befintliga AS/400-produktionsmiljö. Lösningen testas i ett skarpt läge en gång per år och backuper görs på båda maskiner.

Genom samarbetet med Sungard AS kan IT- avdelningen nu garantera Swedish Match Distribution en 100-procentig driftsäkerhet. Skulle olyckan vara framme kan Swedish Match växla från den ena maskinen till den andra på en timme. “Vi ser samarbetet med Sungard AS och den valda lösningen som en försäkring mot att hamna i driftstörningar där kostnader och konsekvenser blir enorma. Dessutom har Sungard AS en kostnadsbild som bygger på partnerskap.”

Kontakta oss: