Tjänster

Tjänsteöversikt

MOLN OCH HOSTING

Molntjänster

Tjänster

Om era system är ansträngda på grund av ökande transaktionsbelastningar, datorintensiva applikationer eller höga krav på tillgänglighet, så är det dags att utforska och utvidga användandet av molntjänster.

Läs mer

Managed Hosting

Tjänster

Applikationer är endast så responsiva och robusta som den underliggande infrastrukturen tillåter dem att vara. Därför är det viktigt att låta varje applikations behov styra era plattformsbeslut.

Läs mer

Säkerhetstjänster

Tjänster

Våra informationssäkerhetstjänster är utformade för att stärka er organisations säkerhetshållning – och baseras på en OpEx-modell som gör det möjligt att spara pengar och fokusera interna resurser till strategiska initiativ.

Läs mer

Upptäck våra lägen!

Sungard AS har anläggningar som täcker 480 000 kvm fördelat på över 80 platser i världen.

Läs mer

Data and Recovery Center

Colocation i Stockholm

Tjänster

Colocation via Sungard Availability Services (Sungard AS) gör det möjligt för er att placera er affärsapplikationer i våra moderna och certifierade produktionsanläggningar. Ni kan välja den storlek och det kraftuttag som passar era behov idag med trygg förvissning om att ni växa allteftersom era behov förändras.

Läs mer

Nätverkstjänster

Tjänster

För it-personalen, som har många uppgifter på sitt bord, är det en utmaning att upprätta, underhålla och optimera nätverksanslutningarna så att nätverket kan leverera sitt verkliga värde. Det innebär att det är viktigt att välja en leverantör av nätverkstjänster som bevisligen kan leverera fullt återställningsbara it-lösningar med hög säkerhet och hög tillgänglighet.

Läs mer

Reservarbetsplatser

Tjänster

Om en katastrofal händelse äventyrar er arbetsplats är det möjligt att ni utgår från att era medarbetare kan klara störningen genom att arbeta hemifrån eller på ett kafé eller på hotell. Men under riktigt stora störningar – som extremväder, bränder och översvämningar – kan hela områden lämnas utan ström och telefoni under en lång tid.

Läs mer

Upptäck våra lägen!

Sungard AS har anläggningar som täcker 480 000 kvm fördelat på över 80 platser i världen.

Läs mer

Applikationsdrift

Molntjänster applikationer

Tjänster

Idag byggs nya applikationer alltmer för molnet som miljö. Men de företagsapplikationer som ert företag lutar sig mot – SAP och Oracle – är fortfarande levererade från en traditionell fysisk infrastruktur. Kanske funderar ni som många andra företag på hur ni kan flytta dessa applikationer till en virtualiserad och molnbaserad miljö?

Läs mer

Application Management

Tjänster

Att driva och sköta applikationer är inte något man bara bockar av från en lista. Det är ett dagligt slit och ett kontinuerligt arbete som tar tid och tålamod från din it-personal.

Läs mer

KONTINUITETSPLANERING OCH ÅTERSTÄLLNING

Molnbaserad återställning

Tjänster

Att ha enkel och smidig tillgång till en helt återställningsbar produktionsmiljö kan var skillnaden mellan att ta sig ur en kris till en minimal kostnad och med maximal hastighet – eller att kanske behöva plocka upp skärvorna av sin verksamhet och sitt anseende.

Läs mer

System- och dataåterställning

Tjänster

Informationstillgänglighet är inte bara ett måste för verksamheten, det handlar också om att skapa konkurrensfördelar. För oavsett om era system ligger nere på grund av en kraftig brand eller ett mer trivialt hårdvarufel har ni inte råd med avbrottet eller att förlora kunder och anseende.

Läs mer

Managed Recovery

Tjänster

Våra experter utvecklar era återställningsplaner och rutiner, synkroniserar förändringar i er produktionsmiljö med er återställningsmiljö och testar att DR-planen för era applikationer fungerar.

Läs mer

Business Continuity Management

Tjänster

Våra konsulter inom Business Continuity Management använder beprövade metoder för att utvärdera ert kontinuitetsprogram och identifiera samt åtgärda luckor och sårbarheter.

Läs mer

Kontakta oss: