TJÄNSTER

Datacenter och Recovery center

Översikt

Er verksamhet måste fungera varje dag

Sungard AS datacenter och Recovery center erbjuder den infrastruktur och de tjänster som ni behöver för att alltid hålla er affärsverksamhet igång.

Idag pressas CIO:erna av motstridiga behov där de betalar för ökad datorkraft och lagringskapacitet i datorhallen samtidigt som budgeten ska hållas nere och energin ska sparas. Dessutom, när företagsnätverken täpps igen på grund av ökad aktivitet, är säkerheten och nätverkskomplexiteten alltid en ständig källa till oro. Och i en värld där såväl extremväder och naturkatastrofer som människors handlingar kan skapa katastrofsituationer, måste företagen alltid ha i tankarna hur de ska upprätthålla sina verksamheter om medarbetarna blir förhindrade att ta sig till sina arbetsplatser.  

Om ett datacenter kunde prata skulle det fråga efter mer kraft, mer utrymme och mer kapacitet. Varför? För det har aldrig funnits mer data. Och antalet människor och prylar som genererar, använder och lagrar all den datan förväntas bara öka. För att möta behovet efterfrågas ökat kapital för att kunna bygga, expandera och bemanna företagens datorhallar – samtidigt som budgeten ska hållas nere.

Även företagsnätverket, ryggraden i er verksamhet, möter problem. Med fler användare och processer som förlitar sig på IT blir nätverkets tillgänglighet och prestanda nära sammankopplat med produktivitet och intäkter. Men med ökade säkerhetshot, allt fler accessbehov och krav på att snabbt kunna hantera förändringar blir ert nätverk alltmer komplicerat och besvärligt att driva.  

Till dessa orosmoln kommer frågan hur ni ska svara på haverier eller avbrott kopplat till era arbetsplatser, och var och hur ni ska driva er verksamhet vidare om ert kontor temporärt blir otillgängligt på grund av extremväder, myndighetsavspärrningar och andra externa händelser som ni inte rår över.

Våra två datacenter och vårt recovery center i Stockholm är utrustade med det utrymme, den infrastruktur och den expertis som ni behöver för att kunna leverera tillgänglighet, prestanda och resiliens för att möta ovan utmaningar och alltid hålla era verksamheter och affärer igång.

varför Sungard AS

Varför Sungard AS?

Våra datacentertjänster är fundamentet för alla de tjänster som vi levererar till våra kunder och även till våra egna kontor och medarbetare. Så vi vet verkligen betydelsen av att ha säkra, pålitliga och alltid tillgängliga system och nätverk.

Som ledande tjänsteleverantör inom Disaster Recovery vet vi också värdet av att ha en fungerande kontinuitetsplan på plats om det otänkbara inträffar.

Så låt Sungard AS ta hand om ert behov av datacenterlösningar och reservarbetsplatser för att ni alltid ska kunna hålla er verksamhet igång.

relaterade tjänster

Vi är här för er

Tjänster Colocation

Vi erbjuder utrymme, kraft, kapacitet och driftsupport för er it-infrastruktur i våra datacenter – vilket innebär att ni kan minska personalutgifter, kapitalinvesteringar och energibehov. Vi anpassar miljön efter specifika behov och tillhandahåller en redundant och högtillgänglig infrastruktur.

När ni väljer att fördela er it-utrustning i våra geografiskt separerade tvillinghallar i norra och södra Stockholm får ni 100 procent avbrottsfri ström och kyla samt 100 procent grön it-drift. Säkrare och grönare än så blir inte colocation i Sverige.

Sungard AS colocationtjänster i Sverige bygger på bäst praxis baserat på ITILv3-tjänstemodell, ISO 9001, ISO 14001 och 27001. Våra anläggningar och processer är också reviderade enligt SOC1 och de stödjer era efterlevnadkrav för PCI DSS.

Nätverkstjänster

Få pålitlig uppkoppling genom hela ert företagsnätverk genom en redundant och säker nätverksinfrastruktur. Våra data- och rösttjänster samt privata och publika internettjänster är designade för oavbruten funktion och tillgång till applikationer och data. Vår tjänst för nätverksdrift hjälper er att hålla ert nätverk igång dygnets alla timmar.

Reservarbetsplatser – Recovery center

Skapa alternativa arbetsplatser via vårt recovery center i Stockholm. Om en katastrof inträffar som gör att ni inte kan använda ett eller flera av era kontor erbjuder vi fullt utrustade arbetsplatser med nätverksuppkoppling. Tjänsten innebär att ni begränsar finansiella förluster och slipper gissa er till hur ni lämpligast ska driva er affärsverksamhet vidare vid en händelse som påverkar tillgängligheten till era arbetsplatser. Välj mellan dedikerade eller delade reservarbetsplatser.