Datacenter and Recovery Center

Colocation

Översikt

Förstklassig colocation i Stockholm

För många företag är det inte rimligt att bekosta, bygga och driva state-of-the-art datacenter med kompletta lösningar för värme, kyla, kraftöverföring och nätverksuppkoppling. Och när det gäller att leverera den höga nivå av redundans som krävs för att affärsverksamheten alltid ska vara igång, och klara av att växa i takt med affärerna, kan kostnaderna till slut bli enorma.

Colocation via Sungard Availability Services (Sungard AS) gör det möjligt för er att placera er affärsapplikationer i våra moderna och certifierade produktionsanläggningar i Stockholm – och runt om i världen om ni önskar. Ni kan välja den storlek och det kraftuttag som passar era behov idag med trygg förvissning om att ni växa allteftersom era behov förändras.

Vårt team av it-experter finns till hands för att stötta er applikationsmiljö och förse er med en säker access till er webbportal där ni har överblick och kontroll över era IT-resurser.

En förutsägbar kostnadsstruktur: Colocation erbjuder den tillgänglighet, säkerhet och prestanda som ni behöver från ett datacenter till en kostnad som ni har råd med. Istället för att göra stora och kontinuerliga kapitalinvesteringar i egna datorhallar kan ni välja it-drift från Sungard AS toppmoderna datorhallar i Stockholm och få tillgång till ytterligare tjänster om era behov förändras. Vi erbjuder också över 80 it-anläggningar globalt.

Högre nivå av tillgänglighet Tack vare den redundans som vi har byggt in i våra anläggningar kan ni undvika risken att driva it-produktion från en enda sajt, och riskera att tappa nätverk eller drabbas av strömavbrott som påverkar både produktivitet och intäkter. Det är till och med så att vårt SLA innefattar en garanti på 100 procent för kyla och ström om ni väljer att fördela it-utrustningen mellan våra geografiskt separerade tvillinghallar i södra och norra Stockholm.

Expertstöd. Med fokus på att förhindra att problem överhuvudtaget uppstår, kapacitetshantering och affärskontinuitet blir vårt serviceteam den enda kontakt ni behöver för övervakning, drift och stöd 24 timmar om dygnet alla dagar. Beroende på vilken service ni avtalar kring kan våra experter erbjuda omfattande tekniskt och administrativt stöd – för nätverk, server, lagring och säkerhetskomponenter – samt för er personal genom så kallad firstline-support. 

 

 

Varför Sungard AS?

Varför colocation hos Sungard AS?

Tusentals kunder runt om i världen anförtror Sungard AS deras mest affärskritiska system och data. Med vår breda erfarenhet av både produktions- och återställningsmiljöer kan ni förlita er på att vi förser er med högtillgängliga och fullt redundanta datacenter – som hjälper er att skapa affärskontinuitet och tjänstenivåer som skulle bli alltför kostsamt att skapa själva.

Relaterade tjänster

Välj rätt colocation-tjänst för er

Sungard AS colocationtjänster i Sverige bygger på bäst praxis baserat på ITILv3-tjänstemodell, ISO 9001, ISO 14001 och 27001. Våra anläggningar och processer är också reviderade enligt SOC1 och de stödjer era efterlevnadkrav för PCI DSS.

Säkerhetstjänster

Våra anpassade lösningar inkluderar IDS/IPS, brandvägg och VNP-stöd, säker fjärråtkomst samt avancerade lösningar för att möta compliance och branschspecifika behov. 

Nätverkstjänster

Våra nätverkstjänster inkluderar LAN- och WAN-drift, Internet access-tjänster, remote infrastructure management, dedikerad transport och lastbalansering.  

Lagring 

För att stödja era behov kring lagring och information liksom dataskydd och efterlevnadskrav erbjuder vi er rad olika backup- och SAN-tjänster. 

Övervakningstjänster

Vi erbjuder övervakning och rapportering för affärskritisk infrastruktur som stödjer era applikationer, inklusive serverprestanda och nätverksoperationer. 

Serverdrift

Vi erbjuderstöd för en rad operativsystem för att öka prestanda, förbättra tillgänglighet och reducera riskerna för buggar och säkerhetsaspekter som kan påverka era tjänster.

Överväg också ….

Konsulttjänster

Våra konsulter arbetar nära er för att utforska och förstå era affärsbehov. Vi designar sedan rätt IT-miljö för att ta hand om era mest pressande utmaningar och säkrar att era lösningar fortsätter att möta växande behov över tid. 

Fördelar 

  • State-of-the-art–infrastruktur i Sverige¨
  • Leverantörs- och plattformsoberoende 
  • Kundportal för ständig inblick
  • Fail-safe dataskydd
  • Proaktiv övervakning och drift