Colocation

Elförsörjning datacenter

Översikt

100 procent elkraft, 100 procent av tiden

Elkraft är allt – när det kommer till IT. Det är därför som vår colocationtjänst erbjuder ett SLA på 100 procent för el och kyla när driften fördelas i våra tvillinghallar i norra och södra Stockholm (DC2 Syd och DC3 Nord). Lägg därtill att elen i våra datorhallar kommer enbart från vindkraft och ni därmed har helt grön it-drift.

Elförsörjning

Sungard AS Colocationtjänster erbjuder:

  • Säker elkraft: Tillhandahåller minimum N+1 inklusive underjordiska dubblerade elsystem samt dubblerade UPS:er för att leverera A och B-ström till racknivå med batteribackup.
  • Strömförsörjning: eldistribution med separat jord ut till kundrack.
  •  Reservkraft: Förser hela anläggningen med elkraft i händelse av avbrott i nätet från normal elnätsleverantör.

Varför Sungard AS?

Över 7 000 kunder runt om i världen anförtror Sungard AS deras mest affärskritiska system och data. Med vår breda erfarenhet av både produktions- och återställningsmiljöer kan ni förlita er på att vi förser er med högtillgängliga och fullt redundanta datacenter – som hjälper er att skapa affärskontinuitet och tjänstenivåer som skulle bli alltför kostsamt att skapa själva.

Sungard AS förenklar också era efterlevnads- och säkerhetskrav där Sungard AS svenska datorhallar revideras enligt SOC1 och motsvarar kraven för PCI DSS. Verksamheten är också certifierad inom ISO 9001, 14001 och 27001.