Colocation

Utrymme

Översikt

Kostnadseffektiv colocation i State-of-the-Art-anläggningar

Er verksamhet måste vara tillgänglig 24 timmar om dygnet alla dagar och samtidigt drivas kostnadseffektivt. Att bygga ett state-of-the-art-datacenter kanske inte ryms inom budgeten just nu, eller någonsin. Det är därför så många företag väljer att ha sina servrar hos Sungard Availability Services.

Våra colocationtjänster stärker era mest strategiska mål genom att optimera er it-effektivitet. Samtidigt undviker ni kapitalinvesteringarna för att bygga ut ert datacenter och minskar risken för nertid i era system.

Superbt utrymme för era it-tillgångar

Ett representativt Sungard AS datacenter har: 

Redundant infrastruktur och teknologi: inklusive höjt golv för undergolvskyla och eldistribution och ett robust stegsystem för koppar- och fibernätverksdistribution.  

Miljökontroll: inklusive a state-of-the-art övervakningssystem för anläggningen (BMS) och intelligent kylsystem.

Branddetektions- och skyddssystem: inklusive Very Early Smoke Detection (VESDA) och oberoende larm för hetta och rök.

Fysisk säkerhet: Videokamera och infrastrukturövervakning, biometriskt nyckelkort med flera nivåer samt enskilda 42u skåp eller dedikerat bur-utrymme.

Kommunikation: Multipla nivåer av nätverksredundans med ett feltolerant globalt privat stamnät.

Varför Sungard AS?

Över 7 000 kunder runt om i världen anförtror Sungard AS deras mest affärskritiska system och data. Med vår breda erfarenhet av både produktions- och återställningsmiljöer kan ni förlita er på att vi förser er med högtillgängliga och fullt redundanta datacenter – som hjälper er att skapa affärskontinuitet och tjänstenivåer som skulle bli alltför kostsamt att skapa själva.

Sungard AS förenklar också era efterlevnads- och säkerhetskrav där Sungard AS svenska datorhallar motsvarar kraven för PCI DSS och den svenska verksamheten är certifierad inom ISO 27001.