TJÄNSTER

Moln och Hosting

Översikt

IT i affärernas hastighet

Utveckla och distribuera nya applikationer i snabb fart, anpassa er till förändringar på ett ögonblicks varsel och upprätthåll den säkra och stabila it-miljö som ni behöver för att era affärer ska fungera optimalt med våra moln- och hostingtjänster.

Tillväxt, och möjligheten att påskynda processerna som driver er verksamhet, bör aldrig hämmas av begränsningar i infrastrukturen. Inte heller er it-personal bör vara bunden av dagliga systemhanteringsuppgifter och säkerhetsfrågor som begränsar tiden att utföra mer strategiskt viktigt arbete.

Det är därför allt fler organisationer lägger ut sin it-verksamhet till en tjänsteleverantör. På så sätt kan de dra fördel av snabb provisionering och skalbarhet och samtidigt får robusta och säkra infrastrukturlösningar. Med möjlighet att välja bland helt managerade molnlösningar och traditionella hostingtjänster, kan de också frigöra sin personal från de rutinjobb och begränsningar som den dagliga systemhanteringen medför.

Outsourcing av er IT-verksamhet kan vara ett bra sätt att minska kapitalkostnader och öka hastigheten i distributionscykeln för applikationer. Men hur väljer man rätt infrastruktur och tjänsteleverantör för sitt företag? Och hur integrerar man externa hosting- och molnmiljöer med den mix av legacysystem och befintlig molnanvändning som man redan har?

Sungard AS kan bedöma era behov och rekommendera rätt tjänsteleveransmodeller för specifika system och arbetsbelastningar. Sedan kan vi hjälpa er att migrera era program och kombinera nya molnmiljöer och infrastrukturlösningar med era befintliga system för att tillhandahålla en mer hanterbar hybridmiljö.

Vår grundliga säkerhetsstrategi kan även effektivisera ert system- och dataskydd. Det innebär att ni kan behålla befintliga investeringar och anta nya IT-leveransmodeller som stödjer er verksamhet utan att behöva oroa er för säkerheten.

 

Varför Sungard AS

Varför Sungard AS

Vi gör det möjligt för er att få den snabbhet, smidighet och det skydd som era affärer kräver genom att anpassa rätt moln-, hosting- och säkerhetstjänster till era IT- och affärsmål. Vårt konsultteam hjälper er att navigera även i den mest komplicerade IT-miljön, och vi tillämpar vår beprövade expertis inom teknik och integration med utbudet från våra partners för att skräddarsy en lösning som uppfyller era behov.

relaterade tjänster

Med olika moln- och hosting- och säkerhetslösningar att välja mellan, kan Sungard AS förenkla ert dataskydd och hur ni levererar IT-tjänster inom företaget.

Molntjänster

Välj Self-Managed Cloud som du enkelt administrerar själv och som ger snabb och flexibel tillgång till servrar och möjlighet att testa applikationer innan de går ”live”. Eller välj Managed Cloud för att möta höga arbetsbelastningar i en delad molninfrastruktur, inklusive patchar/uppdateringar för operativsystem, backuphantering samt SLA med 99,95 % tillgänglighet per virtuell maskin.

För att skydda er mest känsliga data kan ni med fördel använda våra privata molntjänster som erbjuder hög skalbarhet och flexibilitet med de säkerhets- och prestandafördelar som medföljer dedicerad data och lagring.

Hosting

Om ni vill undvika att äga, hantera och underhålla vissa av era system utan att flytta applikationerna till molnet har vi ett brett utbud av hostingtjänster inklusive hantering av lagrings- och databehandlingsmiljöer – från Wintel-plattformar till medelstora system och stordatorsystem − liksom proaktiv övervakning för optimal prestanda och kontinuerlig tillgänglighet.

Sungard AS svenska datahallar är godkända enligt SOC 1 och motsvarar kraven för PCI DSS. Sungard AS i Sverige är certifierat inom IS0 9001, 14001 och 27001.

Säkerhetstjänster

Vår säkerhetsstrategi omfattar såväl datahantering i hosting- och molnmiljöer liksom interna applikationer och arbetsbelastning. Efter en inledande sårbarhetsanalys erbjuder vår tjänst flera lager av skydd, från brandväggar för nätverk och webbapplikationer, VPN, intrångsdetektering/skydd, verktyg för åtkomstkontroll, integritetsövervakning och logghantering med 24/7-täckning genom våra säkerhetsexperter.