Moln och Hosting

Molntjänster – Cloud

Översikt

Flexibla molntjänster

Om dina system är ansträngda på grund av ökande transaktionsbelastningar, datorintensiva applikationer eller höga krav på tillgänglighet, så är det dags att utforska och utvidga användandet av molntjänster.

Med snabbare provisionering och obegränsad skalbarhet kan du anpassa era IT-resurser till affärsbehov nu och i framtiden. Tillsammans med oss på Sungard Availability Services kan ni förenkla övergången till molnet samtidigt som ni förändrar sättet som ni konsumerar och betalar för IT-tjänster.

Bemästra komplexitet. Låt oss hjälpa er att utforma och följa en plan till molnet, skydda etablerade investeringar och förenkla er hybridmiljö för att maximera resurser och minska de totala utgifterna.

Förenkla molnintegration. Den sömlösa integrationen mellan våra olika molnplattformar innebär att ni kan utveckla en applikation på en plattform och lätt portera den till en annan för att stödja programvarans hela utvecklingscykel.

Bygg motståndskraft. Få kontinuerlig tillgång till affärskritiska applikationer i hela IT-miljön – från produktionssystemen som bearbetar era transaktioner till återställningssystem som skyddar er data och er verksamhet. Som ledande inom recovery kan vi hjälpa till att säkerställa att er produktionsmiljö är helt återställningsbar om och när ni behöver det.

Anpassa er till framtiden. Utnyttja de senaste framstegen inom självadministrerande, driftade och privata molntjänster för att anpassa er miljö till förändrade behov och dra nytta av nya möjligheter allteftersom de utvecklas.

Välj rätt moln

Vilket är det rätta molnet för er? Svaret är att låta era applikationer styra ert beslut. Överväg vilket behov er applikationer har av tillgänglighet, prestanda, säkerhet och återställning. Bestäm om ni vill hantera miljön på egen hand eller om ni vill att vi sköter den åt er. Anpassa sedan dessa krav och önskemål till funktionerna i specifika molntjänster.

Self-Managed Cloud

Ni administrerar själv vårt Self-Managed Cloud som levererar den smidighet och skalbarhet som ni söker för att utveckla, testa och köra applikationer. Det ger er också kontroll och transparens i era IT-utgifter.

Läs mer

Managed Cloud

Vi tar hand om er molndrift i vår delade molnplattform som stödjer PCI-DSS och som är utformad för att minimera driftstopp. Med Managed Cloud får ni till tillgång innovativ teknologi som levererar den tillförlitliga molninfrastruktur som ni behöver för er produktionsmiljö.

Läs mer

Private Cloud

Dra nytta av molninfrastrukturens skalbarhet och flexibilitet med de säkerhets- och prestandafördelar som kommer med server- och lagringsresurser helt dedicerade för er organisation. Vi erbjuder både plattformar som du sköter själv eller med drifttjänster.

Läs mer

Varför molntjänster hos Sungard AS?

Med 40 års erfarenhet av att hjälpa våra kunder att styra sin IT-utveckling, kan ni lita på att Sungard Availability Services kommer att underlätta och påskynda er väg till molnet allteftersom ni utvecklar en mer följsam och smidig IT-miljö.

Överväg dessutom …

Konsulttjänster Cloud. Våra konsulter arbetar nära er för att förstå era behov och rekommendera rätt molnlösningar som möter era mest kritiska utmaningar. Därefter migrerar vi era applikationer till molnet och hjälper er att driva er moln- och hybridmiljö, så att ni kan fokusera på andra områden som är viktiga för er företagsutveckling.

Säkerhetstjänster. Kombinera våra molntjänster med våra säkerhetstjänster, och ni får ett grundligt försvar med flera lager skydd genom hela ert nätverk.

Hosting services. Från colocation till Managed Cloud Hosting – med våra infrastrukturtjänster har ni branschledande expertis, applikationserfarenhet och servicenivåavtal av högsta klass.