Molntjänster - Cloud

Hosted Private Cloud (Privat Moln)

Översikt

Säkert privat moln för era affärskritiska applikationer 

Hosted Private CloudMedan användning av molntjänster snabbt blir allt populärare är många företag fortfarande oroliga för skyddet av känslig data eller hantering av personliga uppgifter i molnet. Det gäller inte minst företag som verkar inom starkt reglerade områden med strikta regler kring hur kunddata ska nås och förvaras.

Många organisationer vill också ha mer kontroll över molnresurserna som levererar deras data och applikationer utan att behöva oroa sig för att konkurrera med andra organisationer om nätverks- och dataresurser. En ”högljudd granne” i en publik molnmiljö – som får en kraftig uppgång i transaktionsvolym – kan lätt påverka andra hyresgästers prestanda i molnet.

Vår lösning Managed Cloud – Hosted Private Cloud (HPC) kombinerar skalbarheten och följsamheten i en molninfrastruktur med säkerheten, kontrollen och prestandan i en fullt dedikerad miljö som stöds av VMware. Det hjälper er att:

Säkra er data: fullt dedikerade data, lagrings- och nätverksresurser i en isolerad miljö som hjälper er att möta krav på dataskydd och compliance för data och applikationer i en privat molnmiljö.

Ökad kontroll: få mer kontroll över hur, var och när i era molnresurser provisioneras och konsumeras för att möta specifika arbetsbelastningar och applikationsbehov.

Räkna med prestanda: en privat molnmiljö levererar en mer förutsägbar prestanda eftersom det inte sker någon konkurrens med andra organisationer om resurserna. Abonnemangsbaserad prissättning gör också kostnaderna mer förutsägbara.

Skapa sinnesro: Vårt uppdrag är att förse er med en säker lösning för Hosted Private Cloud. När ni arbetar med Sungard AS kan uppdraget utvidgas ytterligare. Det genom vår prisbelönta molnbaserade återställningstjänst som enkelt kan integreras med vår privata molnlösning för en fullt ut återställningsbar miljö för era applikationer och data.

Vårt konsultteam kan hjälpa era att planera och implementera en multi-molnstrategi som är anpassad för er affärsverksamhet. Vi går igenom era arbetsbelastningar och applikationer, identifierar vad som är redo för molnet och rekommenderar sedan lämpliga molnlösningar för respektive delar.

Vi har en bred uppsättning tjänster som möter era individuella behov. Utöver Hosted Private Cloud kan ni dra fördelar av vår publika molnlösning Managed Cloud – Amazon Web Services (AWS) och enkelt migrera mellan olika moln.

Varför Sungard AS

Med 40 års erfarenhet av att hjälpa våra kunder att utveckla sina it-tillgångar, kan ni lita på Sungard Availability Services för att förenkla och snabba på er resa till molnet för en mer agil och flexibel it-miljö. Eftersom hybrida molnmiljöer är norm har vi utökat vårt erbjudande för att ge er fler möjligheter. Utöver it-drift via en privat molnlösning kan ni också dra nytta av våra lösningar för Managed och Self-Managed (självadministrerade) Cloud. Vi har också molnplattformar och tjänster specifikt designade för Oracle och SAP.