Cloud and Hosting

Säkerhetstjänster

Översikt

Minimera hot, minska komplexitet

När cyberhoten fortsätter att utvecklas och accelerera blir informationssäkerheten mer och mer ett problem på styrelsenivå, snarare än bara en IT-utmaning. Företag intar en mer samarbetsvillig och kostnadseffektiv inställning till IT-säkerhet och delar ansvaret för underrättelser kring hot och försvarsmetoder med erfarna externa specialistpartners.

Sungard Availability Services informationssäkerhetstjänster är utformade för att stärka er organisations säkerhet, baserat på en OpEx-modell som gör det möjligt att spara pengar och fokusera era interna resurser på strategiska initiativ.

Beprövad kompetens. Såväl er infrastruktur som era applikationer skyddas av branschledande teknik och hanteras av certifierad säkerhetspersonal som levererar tjänster baserade på ITIL V3.

Operational Excellence. Sungard AS:s säkerhetsteam blir en tillförlitlig förlängning av er egen IT-organisation. Vi kombinerar avancerad informationsäkerhetsexpertis och konsulttjänster med infrastrukturlösningar av första klass för att skapa rakt igenom skräddarsydda säkerhetslösningar uppbackade av robusta servicenivåavtal.

Sakkunnig säkerhetshantering

Våra experter kan designa ett defense-in-depth-skydd som utgår från säkerhetsåtgärder i flera lager, samt stötta er verksamhet globalt med realtidsunderrättelser och tidiga varningar för att förhindra fientliga attacker som kan riskera anseende eller intäkter. Våra prenumerationsbaserade säkerhetstjänster möjliggör snabb driftsättning och skalning och tillåter er att fokusera på innovation snarare än skydd. Tjänsterna omfattar:

Brandvägg och virtuella privata nätverk (VPN). Vår kostnadseffektiva brandvägg och VPN-tjänst utgör den första försvarslinjen mot överbelastningsattacker och inkluderar övervakning 24/7, rapportering, patchningar/uppdateringar och lösningar.

Intrångsskydd. Tjänsterna omfattar både nätverk och hostingbaserad intrångsdetektering och skydd, med proaktiv övervakning av trafik för misstänkta aktiviteter och eskaleringsrutiner som påbörjas så snart ett potentiellt hot har identifierats.

Hantering logg och säkerhetshot. Identifiera och försvara nätverk och affärskritisk data från säkerhetsbrott och attacker med våra omfattande tjänster för logghantering och säkerhetshot, inklusive tillgång till den senaste programvaran och signaturdatabaser, uppdatering av mjukvara och hårdvara, underhåll och patchar.

UTM – Unified Threat Management. Sungard AS har en flerskiktad strategi för informationssäkerhet: våra tjänster för UTM konsoliderar flera säkerhetsapplikationer till en enda plattform för att förenkla skyddet av ert företags verksamhet, applikationer och data.

Webbapplikationsbrandvägg. Skydda webbplatser och affärskritiska applikationer från hot och nolldagsattacker med vår tjänst för webbapplikationsbrandvägg. Med övervakning 24/7 och incidenteskalering kan våra certifierade säkerhetsanalytiker hejda attacker innan era applikationer eller data äventyras.

Identitets- och åtkomsthantering (IAM). Vår programsvit för identitets- och åtkomsthantering säkerställer korrekt hantering av autentisering, auktorisation och access till nätverk och applikationer – allt för att förhindra säkerhetsöverträdelser och obehöriga aktiviteter.

Varför välja Sungard AS informationssäkerhetstjänster?

Sungard AS har verktygen, teknologin och expertisen för att bygga ett komplett och anpassat säkerhetsprogram som hjälper er att (i) skydda organisationens känsliga data och tillgångar, (ii) uppfylla rättsliga krav och (iii) navigera i det komplexa och ständigt föränderliga landskapet av nya hot.

Överväg dessutom …

Konsulttjänster för informationssäkerhet. Våra konsulter inom informationssäkerhet erbjuder expertis inom säkerhetsstrategi och design, tekniska bedömningar av nuvarande risker och sårbarhet, rekommendationer och korrigeringar av eventuella luckor i säkerhetsarkitekturen, metoder, policys eller processer samt datastyrning och vägledning.

 

Vanliga tjänster inkluderar virtuellt CISO (vCISO), företagsöversyn, sårbarhetsbedömningar, PCI QSA-revisioner, penetrationstester, webbapplikationsöversyn, kodgranskning, korrigeringstjänster, specialistutbildning, övningar hantering av cyberincidenter och åtgärdsplaner.