Molndrift applikationer

SAP

Översikt

Skalbar SAP-miljö som växer med era affärer

SAPs affärssystem och mjukvara är avgörande för många företagsverksamheter idag. Som SAP Hosting Partner och SAP-certifierad molnleverantör kan Sungard AS förse er med den bästa möjliga lösningen för era behov.

Sungard AS Application Cloud Services för SAP erbjuder en flexibel och dynamisk infrastruktur som är anpassad för att möta komplexiteten i de flesta SAP-miljöer. Med en modulär design är tjänstelager för databaser och applikationer anpassad  att sammankopplas med infrastrukturens lager. Det innebär en integrerad och högtillgänglig lösning med lokal redundans och möjlighet till en sekundär site för ökat skydd.

Infrastrukturen stödjer traditionella SAP-miljöer liksom SAP HANA och är utvecklad för att möta prestandabehov och skalbarhet för båda systemen interoperativt och sömlöst.

Infrastruktur som är optimerad för företagsapplikationer 

När du samarbetar med Sungard AS för SAP-drift får ni flera fördelar:

  • Större interoperabilitet mellan olika lager i IT-stacken
  • Möjlighet att skapa rätt storlek på plattformen utifrån applikationernas behov
  • Kortare utvecklingscykel för applikationerna
  • En användarbaserad kostnadsmodell istället för en investeringsbaserad modell
  • Garanterad SLA för hela er ERP-miljö
  • State-of-the-art datorhallar med säkerhet i världsklass

Förenkla migrationen till SAP HANA

Om ni flyttar till SAP HANA för att skapa konkurrensfördelar och driva värde kan Sungard AS hjälpa er att genomföra en smidig och sömlös migration. Vår Application Cloud Services för SAP är förberedd för att ni ska kunna ta SAP HANA in i er produktion eller icke-produktionsmiljö så snart ni vill göra skiftet.

Varför Sungard AS?

Sungard AS kombinerar skräddarsydda lösningar med flera decenniers lång erfarenhet av att stödja och driva komplexa IT-infrastrukturer, så att ni har kontroll över era applikationer utan det dagliga ansvaret att behöva driva er IT-miljö.

För att veta mer – kontakta oss på 08-666 32 00