Applikationsdrift

Applikationsdrift

Översikt

Få ut mer av era applikationsinvesteringar

Att driva och sköta applikationer är inte något man bara bockar av från en lista. Det är ett dagligt slit och ett kontinuerligt arbete som tar tid och tålamod från din it-personal.

När era medarbetare blir uppbundna av att driva era applikationer och hålla dem tillgängliga för anställda och kunder är det möjligt att ni upptäcker– som många andra organisationer – att det inte finns tillräckligt med tid och resurser för att fullt ut dra nytta av applikationernas funktioner och möjligheter. Det gör att ni kanske oroar er över avkastningen på investeringarna och letar efter nya vägar att öka er kontroll.

Under tiden växer er applikationsmiljö i storlek och komplexitet vilket gör att arbetsbördan på er it-personals axlar ökar ytterligare. När mixade applikationsplattformar är norm blir administrationen av otaliga moduler, databaser och olika beroendeförhållanden en enorm utmaning samtidigt budgeten för att hatera miljön fortsätter att krympa.

Lösningen är att lägga över applikationsdriften till Sungard Availability Services så att ni kan:

Optimera era applikationer för att ha välskötta och fungerande applikationer genom hela livscykeln — från installation av patchar och fixar till att uppdatera programvaruversioner och maximera prestanda, tillgänglighet och tillförlitlighet.

Dra fördel av vårt applikationskunnande. Vår erfarenhet av att driva ledande företagsapplikationer och affärssystem gör att vi vet hur man använder alla funktioner i de applikationer som ni har betalat för – men som ni kanske ännu inte har utnyttjat – vilket ökar avkastningen på er investering.

Frigöra er personal genom att de slipper den komplicerade uppgiften att hantera mängder av applikationer i er hybrida IT-miljö. Vi erbjuder övervakning och drift dygnet runt, så att era medarbetare kan koncentrera sig på att utveckla nya lösningar som utvecklar er affärsverksamhet.

Varför Sungard AS?

Varför Sungard?

Sungard AS har skött drift och återställning av verksamhetskritiska miljöer för ledande företag och organisationer i 40 år. Kombinera dessa meriter med över tio års erfarenhet av att driva världsledande företagsapplikationer, och ni förstår varför våra kunder kommer till oss när de måste få ut mer värde av sina applikationer och sin infrastruktur.

Rådgivning för molntjänster. Vill ni påskynda förflyttningen av era applikationer till molnet? Våra konsulter arbetar tillsammans med er och går igenom era affärsmål samt planerar och skapar lösningar för migrering av applikationer och data för en smidig övergång.

Molntjänster för applikationer. Låt Sungard AS ta hand om er underliggande IT-infrastruktur och leverera ett komplett utbud av molnlösningar för Oracle och SAP.

Relaterade tjänster

Ge era applikationer kraft

Sungard AS erbjuder ett brett urval tjänster för applikationsdrift utformade för att ge optimala affärsresultat i olika miljöer.

Applikationsdrift - Oracle E-Business Suite

Vi har över tio års Oracle-expertis och kan löpande sköta och underhålla Oracle E-Business Suite inklusive driftmiljö och Oracle-databaser.

Applikationsdrift - SAP Basis

SAP-tjänster som drivs av Sungard AS ger en säker och pålitlig virtualiserad plattform med komplett underhåll för era SAP-applikationer. Våra specialister administrerar och övervakar applikationerna och utför dagligen hälso- och statuskontroller, felsöker och fångar upp händelser samt sköter kapacitetshantering, uppdateringar och patchar.

Applikationsdrift - Database

För att säkerställa tillgänglighet och korta svarstider, erbjuder våra specialister en proaktiv administrering och rapportering samt dygnet runt-support för Oracle-, SAP- och Microsoft SQL-databaser. Installation, underhåll och backuphantering ingår i tjänsten.