Tjänster

Kontinuitetsplanering och återställning

Översikt

Skydda er data, ta hand om er återställning

Det finns inte en enskild återställningsteknik som täcker alla behov i dagens mångfacetterade IT-landskap, men det finns en helhetsleverantör för alla era behov – nämligen Sungard AS återställnings- och kontinuitetstjänster (Recovery and Business Continuity).

När hybrid it är det nya normala är det troligt att er produktionsmiljö består av en mix av in-house och externa datacenter, publika och privata moln från olika leverantörer samt olika legacysystem. Den här komplexa IT-leveranskedjan skapar massor av sårbarhetspunkter som gör det tufft att ta sig tillbaka till ordinarie verksamhet om en större störning inträffar.

Disaster Recovery-planering är inte heller en engångsföreteelse – ni behöver se över dokument och testa er återställningsprocess regelbundet för att hinna hantera förändringar i såväl it-miljön som i affärsverksamheten. Ni behöver ha en heltäckande kopia av hela er it-miljö för att kunna återställa applikationer, data och arbetsbelastningar efter ett avbrott och inte bara servrarna som kör programmen.

Men tids- och resursbrist samt bristande kunskaper tenderar att placera haveriberedskap och kontinuitetsplanering långt ner på listan bland prioriterade aktiviteter… tills det otänkbara inträffar.

 

Varför Sungard AS?

Varför Sungard AS för kontinuitetsplanering och återställning

Våra konsulter hjälper er att planera, implementera och driva er återställningsmiljö – från att definiera målsättningar för återställningen och behov av dataskydd till att rekommendera och implementera fullständiga lösningar, dokumentera återställningsprocesser och utföra grundliga tester.

Sungard AS har tagit hand om affärskritiska produktions- och återställningsmiljöer i över 40 år och är ansedd som ledare i Gartners Disaster Recovery as a Service (DRaaS) Magic Quadrant och IDCs DRaaS MarketScape. 

Relaterade tjänster

Bara några få sekunders nertid kan betyda intäktsbortfall, missnöjda kunder och missade möjligheter att behålla ledningen på en kraftigt konkurrensutsatt marknad. Sungard AS erbjuder ett komplett utbud av tjänster som skräddarsys till en lösning som täcker era behov med fokus på dataskydd och återställning. Vårt angreppssätt täcker människor, processer och teknologi för att ni ska vara helt förberedda för störningar, avbrott och katastrofer.

Som ledande på att upprätthålla alltid tillgängliga miljöer för våra kunder kan vi bedöma era operativa risker, använda beprövade processer för att adressera riskerna och leverera innovativa verktyg som skapar en hög nivå av affärskontinuitet.

Molnbaserad Recovery.

Vår molnbaserade återställningstjänst gör det möjligt för er att balansera kostnader med hur affärskritiska systemen är. Vi erbjuder server-replikation med nära noll i återställningspunkt (RPO) och en återställningstid (RTO) på under fyra timmar för affärskritiska applikationer eller 12 timmar (vaulting) för mindre kritisk data, applikationer och arbetsbelastningar. Och vi kan fungera som den enda partner ni behöver för att återställa virtuella maskiner och data i Amazon Web Services (AWS).

Data- och systemåterställning.

För affärskritisk data levererar vår replikationstjänst en fullt fungerande kopia av er miljö som är redo att användas inom 4–12 timmar. För mindre brådskande återställningsbehov eller långtidsdata-retention erbjuder vi en kostnadseffektiv backup- och vaultingtjänst som möter RTO och RPO på 24-48 timmar.

Kontinuitetsplanering (Business Continuity).

Bättre att förekomma än förekommas. Utöver att få upp verksamheten på banan igen efter ett avbrott, kan vi hjälpa er att undvika katastrofala händelser genom kontinuitsplanering. Genom att definiera och dokumentera vad som behöver göras och när – och vem som är ansvarig när verksamhetens upptid hotas – kan ni reagera på risker i realtid och undvika att behöva återställa verksamheten.