Kontinuitetsplanering och återställning

Business Continuity Management

Översikt

Öka ert företags motståndskraft 

Kan ni upprätthålla er verksamhet som vanligt vid en störning? Om ni är som många andra organisationer får ni kämpa för att hitta tiden och resurserna att underhålla ert kontinuitetsprogram. Inte minst som arbetet innebär att synkronisera tusentals recovery scripts, hantera brist på personal och tekniskt kunnande och samtidigt varje dag möta kraven från ordinarie affärsverksamhet.

Sungard Availability Services (Sungard AS) och våra konsulter inom Business Continuity Management använder beprövade metoder för att utvärdera ert kontinuitetsprogram och identifiera samt åtgärda luckor och sårbarheter.

Inte bara stärker ni ert företag mot i princip alla typer av störningar, ni vinner också fördelen av att ha en objektiv och utomstående expert som hjälper er att gå igenom olika typer av scenarier – från hur ni hanterar intresse och funderingar från styrelse och aktieägare till hur ni proaktivt informerar kunder om ert BC-program. Ni får också hjälp med att identifiera och mildra risker med tredjepartsleverantörer samt förbereda er för genomlysning av företaget.

Bedömning och Gap-analys. Vi undersöker era mest affärskritiska processer och funktioner för att bestämma vilka resurser som krävs – inklusive lokaler, människor, leverantörer och teknologi. Vi utgår från ett riskbaserat perspektiv för att identifiera er organisations svagaste punkter och hjälpa er att använda er BC-budget där den behövs som mest.

Strategi och planering. Vi hjälper er att gå längre än att bara möta efterlevnadskrav. Vi utvecklar ett disciplinerat och dokumenterat arbetssätt som hjälper er att engagera ledning och styrelse i ert arbete. Vi hjälper också er att utrusta ert team med bättre möjligheter att upptäcka hot mot er verksamhet och inte minst åtgärda dem innan incidenterna eskalerar till större störningar.

Träning och övningar. Våra experter på kontinuitetsplanering skräddarsyr tjänster efter era affärsbehov: från träningsvideos och seminarieövningar till övningar i omlokalisering för att testa er återställningsförmåga. Ni kan också välja att outsourca hela ert BCM-program till Sungard AS för en mer långsiktig och storskalig kontinuitetshantering.

Varför Sungard AS?

Varför Sungard AS för Business Continuity Management?

Sungard AS har säkrat återställning av affärskritiska funktioner i varje tänkbart scenario i 40 år. Vänd er till oss och vi blir en betrodd förlängning av ert team – för att förutse händelser innan de inträffar och proaktivt säkra att alla nödvändiga medel är på plats för att kunna hantera vilken situation som helst. 

Relaterade tjänster

Omfattar hela risk– och kontinuitetshanteringen

Oavsett om ni är ett växande företag eller ett globalt storföretag tar vi ett integrerat grepp om er kontinuitetshantering. Vi baserar vårt arbete på organisationsmodeller som stödjer affärskontinuitet och på bäst praxis som kontinuerligt uppdateras för att följa teknologiska och regulatoriska förändringar. Våra konsulter är BCM-certifierade och använder metoder som följer rådande branschpraxis. Våra modeller är designade för att integrera informationssäkerhet och riskhantering för att säkra integritet, säkerhet och sekretess för er data och era system.

BCM Consulting - Konsekvensanalys för verksamheten (BIA)

Vi använder en systematisk process för att undersöka hur affärskritiska funktioner påverkas av bortfall eller avbrott. Vi identifierar också beroendeförhållanden och kvantifierar de finansiella kostnader som kan knytas till ett avbrott. Det hjälper oss att utforma er återställningsstrategi, era prioriteringar och behov av resurser och tid.

BCM Consulting - Riskbedömning

Vi identifierar, analyserar och viktar den påverkan olika hot har mot er verksamhet inklusive människor, anläggningar, leverantörskedjor, IT, anseende samt avtalsförpliktelser. Vi identifierar svaga punkter och hjälper er att förbereda er för att hantera och mildra sårbarheterna.

BCM Consulting - Kontinuitetsstrategi- och planering

Vi omsätter de upptäckter som vi hittar i konsekvensanalysen (BIA) och riskbedömningen till en robust strategi som minimerar risk och möter global ISO 22301–standard. Vi utvecklar löpande och koordinerat program för planer och rutiner så ni kan visa för lagstiftare, myndigheter, kunder och partners att ni följer bäst praxis.

BCM Consulting - Övningsprogram

Övningar och tester är grundläggande för att er personal – på alla nivåer – ska känna till sin roll och sitt ansvarsområde under en störning eller ett avbrott. Vi validerar hur effektiv er kontinuitetsplan är och säkerhetsställer att den är uppdaterad, fullt funktionell och redo för att möta nära på vad som helst.

Överväg också ...

Molnkonsulttjänster

Våra konsulter arbetar nära er för att lyssna och förstå era behov och sedan rekommendera rätt molnlösning som möter era mest affärskritiska utmaningar. Vi migrerar sedan era applikationer till molnet och hjälper er att driva er moln- och hybridmiljö så att ni kan fokusera på affärsprioriteringar.