Kontinuitetsplanering och återställning

Molnbaserad återställning

Översikt

Disaster recovery - Återuppta affärerna snabbare

Att ha enkel och smidig tillgång till en helt återställningsbar produktionsmiljö kan var skillnaden mellan att ta sig ur en kris till en minimal kostnad och med maximal hastighet – eller att kanske behöva plocka upp skärvorna av sin verksamhet och sitt anseende. Men alla företag har inte råd att sätta upp och upprätthålla en återställningsmiljö som står ständigt redo. Det är därför många idag väljer molnbaserad recovery för att säkerställa att verksamheten aldrig stannar, oavsett vad som händer.

Molnbaserad disaster recovery kostar betydligt mindre än traditionell replikation och våra tjänster möter olika mål för återställningstider (Recovery Time Objectives – RTO) och återställningspunkter (Recovery Point Objectives – RPO).   

Skydda er data. Vi flyttar er data till vårt recovery center, förvarar den säkert och tryggt och håller den är redo för återläsning. För er affärskritiska data levererar vår replikationstjänst en fullständig kopia av er miljö som kan användas direkt, medan våra backup- och vaultingtjänster är perfekta för återställningsbehov som är mindre brådskande och för långvarig datalagring.

Återställ er it-miljö. Om en allvarlig situation inträffar kopplar vi er data till er återställningsmiljö och återställer era nätverk och applikationer.

Fördela driften för recovery. Ni kan anpassa er återställningscykel genom att bestämma vilka processer ni föredrar att hantera själva och vilka ni vill att vi ska ta hand om (upp till 100 procent). Vårt arbete understödjs av robusta servicenivåavtal (SLA).

Varför Sungard AS?

Sungard AS är ledande inom disaster recovery med 40 års erfarenhet av att leverera tillgänglighetstjänster för olika plattformar. Vår bevisade förmåga att driva affärskritiska produktionsmiljöer och återställningsmiljöer understödjs av vår expertis inom design och leverans av kontinuitets- och återställningslösningar anpassade för att möta unika affärsmål.

Relaterade tjänster

Recovery som du kan lita på

Vår molnbaserade recovery-tjänst replikerar era system och data i realtid vilket innebär att om ett avbrott eller en katastrof inträffar är er dataförlust minimal. Eftersom tjänsten kombinerar skalbarhet, betala-efter-användning och en lägre totalkostnad för ägandeskap är ni virtuellt redo för vad som helst och har råd att testa er återställning mer frekvent.   

Molnbaserad Recovery - Amazon Web Services

Dra nytta av en enda kontakt för att säkra recovery i Amazon Web Services (AWS) och bygga redundans i er AWS-miljö. Vår beprövade lösningar är specifikt framtagna för att säkra virtuella maskiner och data till och från AWS-molnet. Återställningen kan inkludera operativsystem, lagringsreplikering, off-site-lagring och automatisk återställning av skyddade arbetsbelastningar.

Molnbaserad Recovery - Recover2Cloud® för ServerReplikation

Med möjligheten att återställa hela applikationsmiljön på mindre än fyra timmar[1] är den här tjänsten perfekt för att möta era mest krävande återställningsmål. Med inbyggd asykron replikation flyttas applikationer och data till vårt säkra moln och återstartas där utan försening och utan att riskera data i återläsningsprocessen.

Molnbaserad Recovery - Recover2Cloud® för Vaulting

För mindre kritisk data, arbetsbelastningar och applikationer stödjer den här tjänsten RTO (återställningstid) under 24 timmar och RPO (återställningspunkt) under 12 timmar baserat på den senaste framgångsrika säkerhetskopieringen. Den är designad för att ge er säker och fjärrstyrd tillgång till återställda applikationer och data under katastrofsituationer eller vid funktionstester.

Överväg också ….

Molnkonsulttjänster

Våra experter kan hjälpa er att planera, implementera och driva er återställningsmiljö. De startar med att definiera era målsättningar och prioritera dataskydd efter hur affärskritisk er data är, för att sedan rekommendera och implementera lösningen, dokumentera återställningsprocessen och testa miljön.

Managed Recovery Program

Dra fördel avvårt Recovery Execution System för att automatiskt dra igång återställningen av er IT – oavsett om det handlar om affärskritiska servrar eller hela er IT-miljö – vid tester eller katastrofläge. Vi testar kontinuerligt er återställningsplan och anpassar den till pågående förändringar i er produktionsmiljö så att inga överraskningar dyker upp vid skarpt läge.

AssuranceCM Business Continuity Software

Vårt verktyg för kontinuitetsplanering hjälper er att skapa planerade åtgärder för att återställa er verksamhet och delegera ansvar till andra avdelningar. Med ett realtidsgränssnitt för att identifiera händelser är ni utrustade att begränsa risker innan de sprids.