Business Continuity Management

Mjukvara för kontinuitetsplanering

Översikt

Skapa användarvänlig kontinuitetsplanering med AssuranceCM

I praktiken är kontinuitetsprogram förenat med svårigheter: från bristande dokumentation och en oförmåga att kontakta människor i krissituationer till en brist på engagemang inom organisationen. Alltför ofta finns det barriärer mellan krishantering, incidenthantering, planering, IT och HR som skapar hinder för affärskontinuitet och som påverkar affärsverksamheten motståndskraft negativt.

Designad av användare för användare är Sungard Availability Services programvara för kontinuitetsplanering – AssuranceCM business continuity management – utformad för att övervinna dessa svårigheter och hjälpa er att skapa ett affärskontinuitetsprogram som når hela vägen. Konsekvensanalys för verksamheten (BIA), incidenthantering, disaster recovery-planering och rapportering, notifiering och mer är samlat i helhetslösningen.

Tre hörnstenar i kontinuitetsprogrammet AssuranceCM

AssuranceCM har tre fundament som ger er det självförtroende och resultat som ni önskar:

Engagemang: AssuranceCM driver aktivt ett brett organisatoriskt deltagande och samarbete.

Effektivitet: Genom AssuranceCM når ni resultat och kan demonstrera affärsvärde.

Medvetenhet: AssuranceCM  levererar realtidsinsikter som möjliggör att ni kan agera snabbt och beslutsamt.

Utifrån dessa hörnstenar hjälper AssuranceCM er att: 

  • Nå affärsmål som till exempel lägre risk och stärkt motståndskraft
  • Integrera efterlevnadskrav och bäst praxis i er kontinuitetsplanering
  • Ersätta äldre kontinuitetslösningar som är statiska och tungrodda
  • Förändra kulturen i ert företag för att skapa engagemang i er kontinuitetsprocess

Dessutom är AssuranceCM enkelt att använda vilket gör att ni kan få igång ert kontinuitetsprogram med minimal träning. Som en mobilanpassad lösning kan ni koppla samman människor och information överallt, när som helst. 

Varför Sungard AS?

Sungard AS har drivit affärskritiska produktions- och återställningsmiljöer i över 35 år och är ansedd som ledare i Gartners Disaster Recovery as a Service (DRaaS) Magic Quadrant1

För att få mer information om vår mjukvara för kontinuitetsplanering, besök www.assurancesoftware.com eller ring oss på 08-666 32 00.